Firma Basf chce się rozwijać i odnosić zyski poprzez wprowadzanie innowacji. W tym celu BASF wydaje rocznie 1,2 miliarda EURO na badania i rozwój.

W Europie działalność badawczo-rozwojowa koncentruje się głównie w Ludwigshafen. Inne większe placówki badawcze w Niemczech znajdują się w Lemförde, Münster, Trostbergu, Berlinie, w Gatersleben i w Limburgerhofie. W Europie firma posiada laboratoria w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, Holandii i we Francji, w których pracuje część z 8.000 pracowników zatrudnionych w działach badania i rozwoju.

Z całkowitych wydatków koncernu na badania, 700 milionów euro przypada na ośrodki badawcze Ludwigshafen i Limburgerhof. Na świecie wiedza ekspercka BASF skoncentrowana jest w czterech platformach technologicznych:

- „Badania i technologia chemikaliów”,
- „Badania polimerów”,
- „Badania nad biotechnologią roślin”,
- „Badania substancji czynnych i efektorowych”.

Tworzą one razem z placówkami badawczymi w ważnych regionach i filiach rdzeń centrum badawczego firmy Basf. Ponadto firma uczestniczy na całym świecie w ponad 1.300 kooperacjach z wiodącymi uniwersytetami, instytutami badawczymi, firmami typu start-up lub partnerami z przemysłu, poprzez które badania koncernu otrzymują nowe impulsy z całego świata. To połączenie i skoncentrowanie wiedzy stwarza podstawę dla przynoszącego zysk rozwoju poprzez innowacje dla firmy i dla jej klientów.

Ważne tematy, napędzane przez technologie przyszłościowe, BASF łączy w pięć grup rozwojowych:

- zarządzanie energią,
- zamiana surowców,
- nanotechnologia, biotechnologia roślin i biała biotechnologia.

W latach 2006 do 2008 Basf przeznaczy 800 milionów euro na aktywności badawcze w tych grupach rozwojowych.

BASF należy do wiodących producentów tworzyw sztucznych na świecie i wywarł wielki wpływ na rozwój tej branży poprzez liczne wynalazki w tej dziedzinie. Najbardziej znany to chyba Styropor® (w Polsce znany pod nazwa styropian). Jedną z najmocniejszych stron firmy to dostosowywanie właściwości tworzyw sztucznych do wymagań naszych klientów.

Szczególnie wytrzymałe, szczególnie łatwo obrabialne, szczególnie trudnopalne – firma w ten sposób spełnia prawie wszystkie życzenia klientów. Od wielu lat Basf posiada w ofercie biodegradowalne tworzywa sztuczne: mając w ofercie Ecofl ex® należy do liderów na światowym rynku w tej dziedzinie. Najnowsze, biodegradowalne tworzywo sztuczne to Ecovio®, bazujące ponad to na odnawialnych surowcach.

Źródło: Basf
Źródło: ''