Od 1. lipca 2004 BASF wstrzymuje w Ludwigshafen produkcję szerokiego asortymentu polistyrenów. Spowodowane jest to rezygnacją z produkcji polistyrenów compoundowanych, które dawały firmie BASF 100.000 ton rocznej sprzedaży. Dodatkowo w 3. kwartale 2003 firma zamyka instalację w Ludwigshafen produkującą kopolimer blokowy styrenowo-butadienowy Styrolux® (SBS). Działania te są częścią strategii mającej na celu skoncentrowanie produkcji kopolimerów styrenowych w zakładach o wysokiej wydajności w skali światowej.

W przyszłości BASF nie będzie oferować żadnych compoundów polistyrenowych ani niszowych typów polistyrenów. Do produktów tych należą m.in. polistyreny barwione w masie i polistyreny z dodatkami specjalnymi. W przypadku konieczności przestawienia na inne typy polistyrenów BASF proponuje swoim klientom szeroką pomoc techniczną. Ponadto BASF oferuje przetwórcom tworzyw sztucznych, którzy do tej pory odbierali polistyren barwiony w masie, już od początku 3. kwartału 2003, możliwość skorzystania z koncepcji o nazwie Colorflexx™. Koncepcja ta, służąca barwieniu tworzyw we własnym zakresie, opracowana została przez BASF wspólnie z czterema wiodącymi producentami koncentratów barwiących. Początkowo została wprowadzona na rynku europejskim w celu barwienia Terluran®-u – ABS-u firmy BASF. Obecnie będzie ona rozszerzona o Polystyrol. Produkty compoundowane będą także w przyszłości dostępne u licencjonowanych compounderów. Działalność w zakresie polistyrenów ze środkami pomocniczymi zostanie sprzedana.

Kolejnym krokiem mającym na celu optymalizację struktury produkcji jest zamknięcie linii Styrolux® -u w Ludwigshafen. Spowoduje to zredukowanie możliwości produkcyjnych w Europie w zakresie tego produktu o 25%. Styrolux jako kopolimer SBS należy również do rodziny kopolimerów styrenowych. Rynek europejski na SBS będzie zaopatrywany w przyszłości przez zakład w Antwerpii, należący do BASF. Produkty wytwarzane na linii produkcyjnej w Ludwigshafen służyły do wypromowania tego produktu na rynku Ameryki Północnej. Region ten zaopatrywany będzie z nowej instalacji w Altamirze, Meksyk, która zostanie oddana do użytku do końca 2003 r.
Źródło: ''