W dniu 29.06.2001 BASF podpisał kontrakt na zakup fabryki styrenu od firmy SK Evertec Corp. w Korei Południowej. Dla BASF, jest to dalszy krok w celu zwiększenia konkurencyjności przez wsteczną integrację jego koreańskich fabryk polistyrenu, ABS i ekspandowanego polistyrenu.

Fabryka ma zdolności produkcyjne na poziomie 320 tys. ton i jest zlokalizowana w kompleksie petrochemicznym w Ulsan na tym samym obszarze co część styrenowa BASF. Zakupiona fabryka styrenu jest już połączona rurociągiem z urządzeniami BASF, które zredukują koszty logistyczne. W umowie z SK Evertec zawartych jest także kilka kontraktów na dostawy surowców (takich jak etylen), energii i świadczenia usług.

Tradycyjnie BASF był wstecznie zintegrowany w Europie, ale cierpiał na niedostatek produkcji styrenu w Azji oprócz małej fabryki (120 tys. ton) w Nanjing w Chinach. Razem z aktualnie budowaną fabryką styrenu i polistyrenu jako joint venture z firmą Shell w Singapurze, która rozpocznie produkcję w drugiej połowie 2002 r, wyżej opisany nabytek znacząco poprawi pozycję BASF w Azji.

Szerokie portfolio produktów firmy BASF zawiera pełen zakres polistyrenów, używanych np. do produkcji komór lodówek, w mieszkalnictwie, dla różnorodnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Podobnie ważne są sztywne pianki polistyrenowe, które stosuje się jako materiały izolacyjne w budownictwie oraz materiały opakowaniowe. Kopolimery styrenowe ABS, SAN, ASA są używane w bardziej wyrafinowanych zastosowaniach technicznych.

Jako rezultat programu globalizacji firmy BASF, dział Polimerów Styrenowych ustanowił i rozwinął jego wstecznie zintegrowane platformy produkcyjne we wszystkich głównych regionach od Europy do NAFTA i od Ameryki Południowej do głównych centrów popytu w Azji. To czyni BASF jedynym prawdziwym globalnym dostawcą polimerów styrenowych.

Artykuł został zamieszczony dzięki uprzejmości vortalu tworzywa.com.pl