BASF potwierdza prognozę rynkową na rok 2008 i prezentuje długoterminowy cel finansowy: - Skorygowane założenia dotyczące wzrostu gospodarczego, cen ropy naftowej oraz kursu wymiany dolar/euro. - Planowana 18-procentowa marża EBITDA w ciągu najbliższych pięciu lat. - Portfel zawierający większą liczbę produktów specjalnych.

Na specjalnej konferencji, zorganizowanej w dniu w Londynie, firma BASF potwierdziła swoją prognozę rynkową na rok 2008 mimo niesprzyjających sygnałów w obszarze słabnącej koniunktury w branży chemicznej. W odniesieniu do roku bieżącego, firma skorygowała założenia dotyczące wzrostu globalnej produkcji chemicznej z 2,8% na 2,4%. Na rok 2008 BASF zakłada średnią cenę ropy naftowej (Brent) na poziomie 120$ za baryłkę oraz średni kurs wymiany dolar/euro na 1,55.

“Jestem głęboko przekonany, że firma BASF zrealizuje swoje plany na rok 2008 mimo wzrostu cen ropy naftowej i związanego z nim wzrostu cen surowców mineralnych”, stwierdził dr Jürgen Hambrecht, prezes firmy BASF. „Przy założeniu, że nie zmieni się nasz portfel, cały czas chcemy zwiększyć sprzedaż i nieznacznie poprawić wskaźnik EBIT przed produktami specjalnymi w roku 2008.”

Jednocześnie firma BASF zaprezentowała swój długoterminowy cel finansowy: w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa BASF chce osiągnąć 18-procentową marżę EBITDA. Marża EBITDA odzwierciedla poziom rentowności przedsiębiorstwa. Wylicza się ją jako zysk z działalności przed amortyzacją i obniżeniem wartości w formie procentowej wartości sprzedaży. Cel ten opiera się na następujących założeniach długoterminowych: portfel pozostaje bez zmian, cena ropy naftowej (Brent) wynosi 100$ za baryłkę, kurs wymiany dolara na euro wynosi 1,40 – 1,50. W tym samym okresie BASF zamierza umieścić średni wzrost wolumenu na wysokości dwóch punktów procentowych nad rynkiem chemicznym.

Hambrecht odniósł się do korzyści płynących z posiadania portfela skoncentrowanego na rentownych rynkach wzrostu w ostatnich latach, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z coraz trudniejszymi warunkami ekonomicznymi na świecie. Na przykład produkty specjalne, których tempo wzrostu jest znacznie większe niż tempo wzrostu produktów w obrocie towarowym, stanowią obecnie 63% obrotów (nie biorąc pod uwagę sprzedaży produktów gazowo-ropnych oraz metali szlachetnych), w porównaniu z 54% w roku 2003. Firma BASF jest więc lepiej niż kiedykolwiek przygotowana do reagowania na wahania rynku. Na korzystną sytuację przedsiębiorstwa wpłynęły niewątpliwie przejęcia firm Engelhard, Degussa Construction Chemicals i Johnson Polymer w roku 2006.

Do rozwoju firmy BASF w najbliższych latach przyczynią się zapewne innowacyjne procesy oraz nowe produkty. Już dziś spółka jest światowym liderem w zakresie patentów – posiada portfel prawie 130 000 patentów i wniosków patentowych.

Prezentacje są dostępne w Internecie na stronie: www.investor.basf.com.

BASF jest jedną z najpotężniejszych na świecie firm sektora chemicznego. Portfel jej produktów zawiera ropę naftową, gaz, chemikalia, plastik, produkty eksploatacyjne, rolnicze oraz zaawansowane produkty chemiczne. BASF jest godnym zaufania partnerem biznesowym dla przedsiębiorstw każdej branży. Dzięki swoim nowoczesnym produktom i inteligentnym rozwiązaniom firma BASF odgrywa bardzo istotną rolę w walce z problemami takimi jak: zmiany klimatyczne, niewystarczająca wydajność energetyczna, żywienie ludności, utrudnienia mobilności. W firmie BASF pracuje ponad 95 000 osób. Jej obroty w roku 2007 wyniosły 58 miliardów euro. Akcje spółki znajdują się w obrocie handlowym na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Bardziej szczegółowe informacje na temat firmy BASF można znaleźć w Internecie na stronie: www.basf.com
Źródło: ''