W 2010 roku BASF ponownie zamierza utrzymać budżet badawczy na wysokim poziomie z poprzednich lat, przeznaczając na ten cel łącznie 1,38 mld €. Informację tę potwierdził dr Andreas Kreimeyer, Członek Rady Dyrektorów Wykonawczych i Dyrektor ds. Badań na zwołanej 28 stycznia 2010 roku konferencji prasowej Działu Badań w Ludwigshafen. W 2009 roku BASF przeznaczył na prace badawcze prawie 1,4 mld €, czyli nieco więcej niż w 2008 roku (1,35 mld €).

BASF utrzymuje wysoki poziom wydatków na badania i rozwój
– Tylko dzięki stałemu dopływowi innowacji możemy utrzymać przewagę konkurencyjną i realizować wzrost organiczny w tempie przewyższającym wskaźniki dla całego rynku. Ciągłość strategii badawczej jest ważna zarówno w czasach dobrej koniunktury, jak i w czasach kryzysu – powiedział Kreimeyer, wyjaśniając długofalowe zamierzenia BASF. – Celem strategii badawczo-rozwojowej BASF jest rozbudowa dotychczasowego portfolio, opracowywanie systemowych rozwiązań dla poszczególnych klientów oraz zaoferowanie rozwiązań dla przyszłych wyzwań wynikających z globalnych mega trendów – kontynuował Kreimeyer. Skomplikowane zagadnienia, którymi trzeba się zająć, to między innymi zaopatrzenie rosnącej światowej populacji w wodę, żywność, energię oraz zapewnienie jej mobilności. Dostrzegając te globalne trendy technologiczno-chemiczne, firma BASF wytypowała pięć klastrów wzrostu w dziedzinie strategicznych badań na poziomie korporacyjnym: biotechnologia roślin, biotechnologia biała (przemysłowa), nanotechnologia, gospodarka energetyczna i zmiana surowców.

– Największy wkład w realizację naszych ambitnych celów badawczych ma liczący obecnie około 9300 pracowników zespół Działu Badań i Rozwoju, który stara się znajdować komercyjne zastosowania dla około 3300 projektów – podkreślił Kreimeyer. Konieczna będzie także reakcja na zmianę paradygmatów zachodzącą obecnie w branży chemicznej, gdzie miarą sukcesu przestaje być wyłącznie opracowanie nowych molekuł i gdzie coraz bardziej liczą się nowe efekty, nowe systemy i rozwiązania systemowe oraz nowe komponenty i materiały funkcjonalne. – Z tymi skomplikowanymi problemami możemy poradzić sobie tylko dzięki międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy – wyjaśnił Dyrektor ds. Badań.

Sukces jako efekt współpracy biznesu i nauki
Znaczenie międzynarodowych sieci wiedzy w rozwiązywaniu wyzwań przyszłości zostało wykazane przy prezentacji trzech szczególnie udanych przykładów współpracy badawczej BASF w trakcie drugiej części konferencji. Przedstawione projekty to Wspólne Laboratorium Innowacji przy zakładach w Ludwigshafen zajmujące się elektroniką organiczną, inicjatywa badawcza Uniwersytetu Harvarda w USA w zakresie zapobiegania powstawaniu biofilmów oraz Laboratorium Badań nad Katalizą (Catalysis Research Laboratory – CaRLa) przy Uniwersytecie w Heidelbergu.

Wspólne laboratorium BASF i Uniwersytetu w Heidelbergu stało się najważniejszym ośrodkiem badawczym przyciągającym naukowców zajmujących się katalizą z całego świata. Po pozytywnej ocenie pracy laboratorium, na początku roku firma BASF, Uniwersytet W Heidelbergu oraz władze Badenii-Wirtembergii postanowiły przedłużyć działanie i finansowanie Laboratorium Badań nad Katalizą (w skrócie: CaRla) o kolejne pięć lat. W ośrodku naukowcy reprezentujący firmę i uczelnię prowadzą wspólne badania nad podstawowymi i przemysłowymi zagadnieniami dotyczącymi katalizy homogenicznej.

Uruchomione trzy lata temu CaRLa stało się przełomowym pilotażowym projektem w dziedzinie współpracy między przedsiębiorstwem a instytucją naukową. Realizujące motto „Industry on Campus” laboratorium dostarcza firmie dodatkowych impulsów, proponując nowe pomysły zgłaszane przez naukowców badających procesy katalizy na poziomie akademickim. W początkowym okresie finansowania ośrodka nacisk położony był głównie na projekty związane z poszukiwaniem nowych katalizatorów, w tym na opracowanie i udoskonalenie katalizatorów hydrogenacji enonów i metatezy olefin. Po pierwszych wnioskach patentowych i publikacjach cele w zakresie opracowania nowych surowców oraz wprowadzenia jeszcze skuteczniejszych katalizatorów w produkcji są coraz bliższe realizacji.

Źródło: ''