Zysk netto BASF wzrósł w I kwartale 2006 roku o 10 proc. do 950 mln EUR. Niemiecka spółka osiągnęła wynik o 200 mln EUR wyższy od prognozowanego przez analityków. Sprzedaż wyniosła 12,5 mld EUR i była o 24 proc. wyższa od osiągniętej rok wcześniej.

Największy koncern chemiczny świata skorzystał z wysokich notowań ropy. BASF dysponuje własnymi złożami ropy i gazu.

BASF The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje: chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, sięgając aż do ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako wiarygodny partner dla wielu branż, dostarcza inteligentne rozwiązania oraz innowacyjne produkty, czym przyczynia się do sukcesów osiąganych przez swoich klientów. BASF stale rozwija swoje technologie, wykorzystując je do tworzenia nowych, perspektywicznych rynków.

Działania BASF łączą w sobie sukces ekonomiczny, ochronę środowiska oraz odpowiedzialność społeczną, co w znaczący sposób wpływa na lepszą przyszłość. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 81 000 pracowników. BASF jest notowany na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA), Zurychu (BAS) oraz w Nowym Jorku (BF).

Całkowita sprzedaż we wszystkich działach (chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, ropa naftowa i gaz ziemny) osiągnęła w 2005 roku poziom 42,7 mld Euro (o 14% więcej niż w 2004), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 6,1 mld Euro (o 17% więcej).

Źródło: Basf
Źródło: ''