Jak donosi najnowszy raport pt.: "Degradable Plastics" przygotowany przez znana firmę konsultingową The Freedonia Group rynek tworzyw biodegradowalnych 2010 roku w USA osiągnie wartość blisko 610 mln USD.

Corocznie Amerykanie zużywają więcej opakowań i materiałów wykonanych z takich tworzyw. Badania wykonane przez Freedonię wykazały coroczny 17% wzrost zużycia takich materiałów w USA.

Popularność wynika z faktu coraz niższych cen tych tworzyw, wzrostu produkcji (w 2010 w samych stanach produkcja może przekroczyć 230 000 ton) oraz doskonalenia technologii wytwarzania. Najpopularniejsze obecnie tworzywo PLA wytwarzane jest w coraz większych ilościach. Raport dowodzi, że jego produkcja rocznie wzrasta w USA o 30%.

Polimery biodegradowalne (polimery biodegradalne, ang. biodegradable polymers, bio-decomposable plastic) to tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji czyli rozkładu biologicznego. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus. Polimer uważa się za biodegradowalny jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy. Polimery biodegradowalne mogą być rozkładane w środowisku przez mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby. W wielu przypadkach produktami rozkładu są dwutlenek węgla i woda.

Tworzywa biodegradowalne wytwarza się z surowców odnawialnych, takich jak cukry pochodzące z kukurydzy, albo z surowców petrochemicznych. Polimery biodegradowalne można przetwarzać stosując większość standardowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, włącznie z termoformowaniem, wytłaczaniem, formowaniem wtryskowym i rozdmuchowym. Większość tworzyw biodegradowalnych należy do klasy poliestrów, choć kilka uzyskiwanych jest z innych materiałów, takich jak modyfikowana skrobia. Podczas gdy poliestry aromatyczne, takie jak politereftalan etylenu (PET), mają dobre właściwości mechaniczne, są raczej odporne na działanie mikroorganizmów. Poliestry alifatyczne z kolei są bardziej podatne na rozkład, ale nie są tak mocne jak ich aromatyczne odpowiedniki. Aby poprawić właściwości fizyczne biodegradowalnych poliestrów alifatycznych wbudowuje się czasem w ich łańcuchy cząsteczkowe inne monomery - alifatyczne albo aromatyczne.

Polilaktyd (polikwas mlekowy, kwas polimlekowy, PLA z ang. polylactic acid, polylactide) to polimer biodegradowalny uzyskiwany z kukurydzy. Jest to tworzywo sztuczne ulegające biodegradacji w środowisku naturalnym i przyswajalny jest przez organizmy żywe (bakterie), a więc jest to ekologiczny polimer podatny na rozkład biologiczny. Obecnie z polilaktydu produkuje się butelki, które rozkładają się w ciągu 75-80 dni. PLA powstaje z laktydu w procesie polimeryzacji. Formalnie PLA należy do liniowych alifatycznych poliestrów.

Po wykorzystaniu może być użyty do kompostowania. Z polilaktydu produkowane są materiały biowchłanialne stosowane w chirurgii (np. nici chirurgiczne). Własności polilaktydów zależą od ich taktyczności: poly(L-laktyd) (PLLA) jest biodegradowalny, natomiast poly(D-laktyd) (PDLA) i polilaktyd ataktyczny nie są biodegradowalne.

Źródło: Packagign Digest, Wikipedia
Źródło: ''

Komentarze

  • Biodegradowalne opakowania już w Polsce

    Okazuje się, że biodegradowalne opakowania i naczynia są już na rynku polskim. Warto zajrzeć na stronę firmy Bio-Pak (www.bio-pak.com.pl)

  • Różnica

    Wszystko ładnie i pięknie. czy może ktoś mi wyjaśnić czym rózni się recykling od recyrkulacji?????????