Spółka Basell Orlen Polyolefins została Laureatem VI. Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego.

Decyzją Jury konkursu, BOP został Laureatem wyjątkowej w tym roku kategorii – "Firma Przyjazna Środowisku". Honorowy Patronat nad nową kategorią, objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki i Pracy, Jerzy Hausner. Organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

"Członkowie Jury Konkursu, na podstawie udokumentowanych działań spółki stwierdzili, że BOP znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o przedsięwzięcia mające na celu dbałość o środowisko naturalne...". "...BOP proponuje nowatorskie i kompleksowe rozwiązania ekologiczne, a jego zaangażowanie jest proporcjonalne do wielkości środków finansowych przeznaczanych na takie działania. Niosą one ze sobą znaczną wartość edukacyjną oraz angażują pracowników BOP w realizację zadań." – powiedział Karol Marek Sęp, Wiceprezes ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o.

Najwyższe międzynarodowe standardy jakościowe i środowiskowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy to jak zapewnia codzienna praktyka w działalności spółki. W roku 2004, będącym drugim rokiem działalności spółki, BOP podejmował liczne działania pro-ekologiczne.
Do tych najważniejszych należy zaliczyć wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym certyfikatów ISO, sponsoring, a także czynne zaangażowanie pracowników spółki w ogólnopolską akcję "Sprzątanie Świata 2004", będącą polską edycją kampanii "Clean up the World", która odbywa się pod honorowym patronatem UNEP (Agencja Ochrony Środowiska przy ONZ).
Podczas ubiegłorocznego Forum Ekologicznego w Toruniu, BOP otrzymał certyfikat Programu Odpowiedzialność i Troska ("Responsible Care"), który potwierdza wykorzystanie czystych i bezpiecznych technologii produkcji. BOP zapewnia ochronę środowiska w procesach produkcyjnych oraz bezpieczeństwo techniczne i odpowiednie warunki pracy we wszystkich zakładach.

"Środowisko naturalne to jedno z najważniejszych dóbr współczesnego świata.
Staramy się o nie dbać wdrażając wszelkie niezbędne standardy zapewniające jego czystość. Przeprowadzamy liczne działania, których zadaniem jest promocja wiedzy ekologicznej wśród naszych pracowników oraz otoczenia, w którym funkcjonuje nasza spółka...".
"...Jest nam niezmiernie miło, że nasze przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska zostają dostrzegane i przynoszą wymierne efekty." – powiedział Hartmut Lueker, Prezes Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych.


Certyfikat (kliknij na zdjęcie - zobacz powiększenie)

Źródło: ''