W dniach 17 - 19 września br. w Warszawie, odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń dla europejskiego przemysłu chemicznego i dystrybutorów chemikaliów - Europejska Konferencja Responsible Care. Tematem przewodnim konferencji jest wdrażanie zasad zarządzania produktem równolegle w całym łańcuchu dostaw, na wszystkich poziomach wzajemnego oddziaływania.

Organizatorem konferencji jest Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) – reprezentowana przez Dyrektora Generalnego Alain’a Perroy’a i Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Chemikaliów (FECC) – reprezentowane przez Dyrektora Generalnego Hendrika Abma. Rolę gospodarza pełni Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Wojciech Lubiewa – Wieleżyński wraz z Sekretariatem Programu „Odpowiedzialność i Troska”, a gościem honorowym tego spotkania będzie Minister Środowiska RP Jan Szyszko.

W czasie dwudniowych obrad w hotelu Holiday Inn, uczestnicy z 23 krajów (w tym z Polski), będą rozmawiać o istotnych problemach branży chemicznej w kontekście realizacji międzynarodowego programu Responsible Care, w Polsce znanego pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Uczestnicy spotkania zaznajomią się z najlepszymi praktykami w zakresie zasad zarządzania produktem, z przykładami rozwiązań wdrażanych przez wytwórców i dystrybutorów chemikaliów w Europie, ocenią także najnowsze sposoby podejścia do realizacji programu REACH.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem: Program konferencji

Warto wiedzieć, że ...

Program "Responsible Care" jest prostym programem zarządzania, stanowi bowiem, publiczne i dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy do realizacji działań dotyczących poprawy swej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia pracowników.

Realizacja idei Programu, to prowadzenie biznesu opierającego się na solidnych i wiarygodnych podstawach "zrównoważonego rozwoju", Program "Responsible Care" realizowany jest przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 52 krajach na świecie, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej. Jego sygnatariuszami są między innymi takie koncerny chemiczne jak: BASF, BP Chemicls, Shell Chemicals, Degussa, Henkel, Monsanto Neste Oy, Dow Europę, DuPont, Bayer, DSM, Elf Atochem., Rhodia, Norsk Hydro, Akzo Nobel Industries, PKN ORLEN SA itp.

A wszystko zaczęło się tak:

W 1984 roku Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych, mający na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia.

Program miał w swoich założeniach zapewnić elastyczne reakcje na potrzeby społeczności lokalnych i pozwolić na rzeczową informację o faktycznym oddziaływaniu tego przemysłu na otoczenie. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Przygotowania do realizacji Programu w Polsce rozpoczęły się w 1992 r., kiedy to implementacja tej inicjatywy stała się jednym z warunków pozwalającym na przyłączenie się polskiego przemysłu chemicznego do europejskiego stowarzyszenia chemicznego.

Obecnie w polskiej rodzinie Responsible Care zrzeszonych jest 37 przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Program "Odpowiedzialność i Troska" posiadając istotną rangę wśród systemów zarządzania środowiskowego został w "Polityce ekologicznej Państwa na lata 2003-2006" uznany za system, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców oraz za inicjatywę sprzyjającą rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania instytucji publicznych ze sferą biznesu.

Szerzej o Responsible Care na stronie: www.rc.com.pl

Więcej informacji udzieli:
p. Agata Drewniak
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Czackiego 15/17 pokój Nr.320
00-043 Warszawa
tel. +48-22-8297218
fax. +48-22-8297339
e-mail: drewniak@pipc.org.pl


Źródło: ''