Program "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care) to międzynarodowy program branży chemicznej u podstaw którego leżą dobrowolne działania w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa prowadzonych procesów wytwórczych. To co istotne dla tego programu to prowadzenie tych działań we wzajemnym dialogu ze społeczeństwem.

Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003 od 18-21 listopada w Poznaniu zostanie zaprezentowany program edukacyjny "Ekologuś", który został zgłoszony do konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najlepszą akcję edukacji ekologicznej prowadzonej podczas targów.

Program "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care) chce w ten sposób promować wiedzę ekologiczną i zachęcać do aktywności w zakresie ochrony środowiska.

Zobacz więcej
Źródło: ''