Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z dniem 14 września br. zmieniają adres swojej siedziby.

BOP zmienia siedzibę firmy
Nowy adres siedziby firmy:

ul. Padlewskiego 4
09-402 Płock

Powyższy adres będzie stosowany zarówno w celach korespondencyjnych, jak i przy wystawianiu oficjalnych dokumentów (np. faktur itp.).Źródło: ''