Jak uniknąć przerw w procesie produkcyjnym? Jak zapewnić urządzeniom niezakłóconą pracę? Jak zapobiegać powstawaniu awarii maszyn? Skala tego rodzaju problemów, które dotykają już większości przedsiębiorstw, jest ogromna i w ciągu roku kosztuje gospodarkę światową miliardy euro. Dlatego dbałość o jakość dostarczanej energii staje się szczególnie istotna.

Dobra energia
Energia elektryczna, jak każdy towar, musi spełniać normy jakościowe. Wśród nich uwzględnia się m. in. takie parametry jak wartość skuteczna, częstotliwość czy zawartość harmonicznych. Standardy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki stawiają dostawców energii na uprzywilejowanej pozycji, czego nie można powiedzieć o odbiorcach usług. W efekcie przedsiębiorcy są skazani na zakłócenia, które mogą prowadzić np. do uszkodzeń czy awarii, a w konsekwencji – do strat finansowych.

Trudne warunki

EMwiseZgodnie ze wspomnianym dokumentem, określającym normy jakościowe w przypadku energii elektrycznej, odbiorca zobowiązany jest do stworzenia niemal idealnych warunków, co najczęściej graniczy z cudem. - Zakłady energetyczne bardzo często szczegółowo określają m.in. zawartość tzw. harmonicznych w pobieranym prądzie – mówi Dorota Czech z firmy Phoenix Contact, oferującej system monitoringu jakości energii EMwise. – Z uwagi na wprowadzanie przez większość urządzeń dużo większych niż dozwolone odkształceń, spełnienie określonych norm jest praktycznie niemożliwe – wyjaśnia. W takim przypadku odbiorca, który nie otrzymał towaru pożądanej jakości nie ma praktycznie żadnych podstaw do tego, aby ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu ewentualnych strat. Aby uchronić maszyny przed usterkami spowodowanymi zakłóceniami w dostawie prądu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość energii w punkcie granicznym pomiędzy dostawcą a odbiorcą, ale również na poziomie lokalnych rozdzielnic. To tam najczęściej dochodzi do największych wahań.

Oko na prąd

Niedostateczna jakość energii elektrycznej nierzadko oddziałuje na podzespoły. Istnieją dwa rodzaje takich skutków: natychmiastowe oraz utajone. W pierwszym przypadku awaria widoczna jest od razu i może wiązać się z zatrzymaniem pojedynczych linii produkcyjnych czy nawet całych przedsiębiorstw. Takie sytuacje spowodowane są najczęściej przerwami w zasilaniu, zapadami lub przepięciami. W przypadku skutków utajonych, dotarcie do źródła usterki nie jest już tak proste. Mogą one powodować straty energii i znacząco przyspieszać eksploatację maszyn. Bezpośrednią przyczyną takiego zjawiska jest najczęściej odkształcenie prądu. Może ono powodować straty w elementach przesyłowych, rdzeniach transformatorów czy silnikach indukcyjnych. Skuteczną metodą walki z utajonymi skutkami zaburzeń w dostawie prądu jest monitoring przesyłu. W nieskomplikowany sposób można go prowadzić np. przy użyciu systemu EMwise, który mierzy i rejestruje najważniejsze parametry pracy maszyny. Pozwala tym samym unikać przeciążeń oraz niemal natychmiast wskazać podzespół, który może powodować wzmożony pobór prądu.

W kontekście energii elektrycznej jakość jest wyjątkowo istotnym czynnikiem. Jak widać ma ona bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i może chronić maszyny przed ewentualnymi awariami. Biorąc pod uwagę fakt, że ministerialne rozporządzenia stawiają dostawców energii w korzystniejszej sytuacji, warto zadbać o ten aspekt we własnym zakresie.