W Polsce odzyskuje się wielokrotnie mniej odpadów opakowaniowych w porównaniu do innych państw europejskich. Winien jest słabo rozwinięty system selektywnej zbiorki odpadów oraz nasze podejście do problemu śmieci opakowaniowych. Może zmienią to poniższe ciekawostki?

Czy wiesz, że..

...w 2006 roku na polski rynek trafi około 3.400 tys. ton opakowań. Sprasowane i zbelowane, zapakowane na ciężarówki o ładowności 20 ton stworzyłyby linię o długości 3.400 kilometrów.

...strumień finansowy przekazywany przez przedsiębiorców w celu realizacji obowiązków odzysku i recyklingu wyniesie w 2006 roku ok. 75 mln pln, co stanowi roczne wydatki średniego 20 tysięcznego miasta.

...w Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi jedynie 4 kg/ mieszkańca, podczas gdy w Czechach jest to 19 kg, natomiast w Niemczech 76 kg/ mieszkańca!

­ ...obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 13.5 mln ton odpadów komunalnych rocznie, co daje średnio daje 350 kg na mieszkańca rocznie.

­ ...codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 100 ciężarówek z odpadami.

­ ...w Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2 %). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60-80 %

­ ...każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania

­ ...produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu).

­ ...jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła.

­...każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100-Watowej żarówki przez 4 godziny.

­...w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

...wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.

­ ...każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska.

­...około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia tworzywowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.

...ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie.

Źródło: www.rekopol.pl
Źródło: ''

Komentarze