Europejski oddział Grupy DuPont (Le Grand-Sacconex; www.dupont.com) poinformował o podwyżce cen na oferowane przez siebie tworzywa. Podwyżka została wprowadzona z dniem 15 maja 2006 roku.

Dywizja Grupy DuPont określana jako DuPont Packaging & Industrial Polylmers wprowadziła nowe i wyższe o 150 EURO za tonę ceny dla wszystkich kopolimerów etylenowych oferowanych na rynku pod nazwami handlowymi: Elvaloy AC, Elvax oraz Nucrel. Tworzywa te są wykorzystywane bardzo często w materiałach opakowaniowych. Wzrost cen dotyczy Europy, Afryki oraz Środkowego Wschodu.

Źródło:
Źródło: ''