Firma Chemiczna Dwory poinformowała w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 27 lipca, że spółka chce przeprowadzić emisję od 5 do 7 mln nowych akcji bez prawa poboru. Papiery te mają zostać sprzedane w subskrypcji prywatnej. Nie podano, kto jest adresatem prawa poboru.

Licząc po cenach rynkowych, wartość oferty może wynieść 190-270 mln zł. Obecnie kapitał zakładowy Dworów składa się z 12,75 mln akcji. Nowe papiery będą mieć 28-35% udział w kapitale.

Z projektu uchwały wynika, że kapitał zakładowy spółki wzrośnie z kwoty 25.627.500 złotych do kwoty zawartej w przedziale od 35.677.500 do 39.697.500 złotych, to jest o kwotę zawartą w przedziale od 10.050.000 do 14.070.000 złotych, w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 12.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 zł. Spółka miała 3,54 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2006 roku wobec 16,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,11 mln zł wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 244,72 mln zł wobec 254,04 mln zł rok wcześniej.

Firma Dwory jest m.in. wytwórcą polistyrenu pod nazwą handlową Owispol®. W zależności od odmiany, może być on przetwarzany przede wszystkim metodą wtrysku, wytłaczania, termoformowania, spieniania bezpośredniego. Stosowany jest głównie do produkcji jednorazowych opakowań na żywność, naczyń, różnego rodzaju pojemników, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego. Można używać go również do wyrobu zabawek, różnego rodzaju artykułów biurowych, obudów telewizorów i innego sprzętu RTV oraz w procesie spieniania bezpośredniego do produkcji budowlanych płyt termoizolacyjnych.

Z branżą opakowań związany jest również Owipian®FS. Produkuje się z niego opakowania termoizolacyjne, opakowania transportowe np. do sprzętu gospodarstwa domowego, telewizorów, komputerów oraz różnego rodzaju kształtki ochronne.

Źródło: , Firma Chemiczna Dwory
Źródło: ''