Dwory S.A. zakończyły I kwartał br. dobrymi wynikami finansowymi. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość wyższą od zaplanowanej o ponad 12,5 mln zł. Okres ten zamknął się także zyskiem na sprzedaży, wbrew prognozom przewidującym w I kwartale stratę.

Korzystne efekty gospodarcze są m. in. wynikiem wysokiego, wynoszącego ponad 40% udziału eksportu w wartości sprzedaży ogółem, co przy obecnym kursie złotego przysparza Spółce dodatkowe przychody. Podstawowym produktem Dworów S.A. sprzedawanym za granicę są kauczuki i lateksy (blisko 70% wartości sprzedaży ogółem) oraz polistyreny: Owispole® i Owipian®, który trwale zagościł na rynkach zagranicznych.
Źródło: ''