Firma Chemiczna Dwory złożyła dokumenty potwierdzające zainteresowanie udziałem w przetargu na zakup czeskiej firmy chemicznej Kaućuk od Unipetrolu. Dwory podały, że ewentualna transakcja kupna Kaucuku może zostać sfinansowana za pomocą emisji akcji lub obligacji.

Orlen wystosował do 26 firm ofertę sprzedaży należącej do grupy Unipetrol firmy Kaućuk poinformował czeski serwis internetowy euro.cz. Na liście, są m.in. notowane na GWP Dwory, które już klika miesięcy temu zadeklarowały chęć przejęcia czeskiej spółki, oraz węgierski BorsodChem. Termin składania wstępnych ofert zakupu mija dzisiaj. Zgodnie z terminem ofertę swoją złożyła Firma Chemiczna Dwory.

Dwory S.A. są jednym z największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej. Działalność firmy koncentruje się na trzech obszarach produktowych:

1) Kauczukach i lateksach syntetycznych.

Produkcja i sprzedaż kauczuków i lateksów syntetycznych jest kluczowym obszarem biznesowym spółki Dwory S.A. z ponad 42% udziałem w przychodach. Kauczuki i lateksy syntetyczne znajdują zastosowanie w produkcji opon, wyrobów technicznych, powlekaniu tkanin i szeregu innych dziedzinach. Dwory S.A. produkują kauczuki syntetyczne w technologii emulsyjnej na drodze polimeryzacji butadienu i innych monomerów (styrenu, akrylonitrylu lub odpowiedniego kwasu organicznego). Sumaryczne zdolności produkcyjne wynoszą około 120 tys. ton kauczuków stałych i 17 tys. ton lateksów rocznie. W zakresie kauczuków emulsyjnych Dwory S.A. są drugim pod względem zdolności producentem w Europie i dysponują największą europejską instalacją tego typu. W ofercie spółki znajduje się aktualnie 30 gatunków kauczuków syntetycznych, należących do jednej z czterech grup:

- kauczuków butadienowo-styrenowych SBR,
- kauczuków wysokostyrenowych HSR,
- kauczuków butadienowo-nitrylowych NBR
- kauczuków polibutadienowych BR.

Kauczuki sprzedawane są pod zastrzeżoną nazwą firmową KER®. Oprócz kauczuków stałych oferowane jest także 15 gatunków syntetycznych lateksów w dwóch grupach:

- lateksów butadienowo-styrenowych SBL
- karboksylowanych lateksów butadienowo-styrenowych XSBL.

Najwięcej kauczuków syntetycznych sprzedaje się do producentów opon samochodowych: są to przede wszystkim światowe koncerny, takie jak Michelin, Continental, Bridgestone czy Pirelli. Poza tym kauczuki są surowcem do produkcji gumowych wykładzin podłogowych, pasów transmisyjnych, technicznych wyrobów gumowych (szczególnie dla przemysłu samochodowego) i elementów obuwia. Lateksy syntetyczne sprzedawane przez Dwory SA są stosowane przy produkcji dywanów i wykładzin podłogowych, do nasycania (podgumowania) tkanin oraz do modyfikacji betonów i bituminów (w szczególności do produkcji mas izolacyjnych dla budownictwa).

2) Tworzywach styrenowych.

Tworzywa styrenowe, oferowane przez Dwory S.A., obejmują dwie grupy produktów otrzymywanych w procesie polimeryzacji styrenu, zasadniczo różniące się obszarami zastosowań.

Pierwsza grupa to polistyreny ogólnego przeznaczenia GPPS i wysokoudarowe HIPS sprzedawane przez spółkę pod handlową nazwą Owispol®. Ich głównym zastosowaniem jest wytwarzanie opakowań, folii, obudów AGD i RTV itp. artykułów.

Drugą grupę tworzyw styrenowych tworzą polistyreny do spieniania EPS, oferowane przez Dwory S.A. pod handlową nazwą Owipian®, których głównym obszarem zastosowań jest produkcja styropianu, podstawowego materiału termoizolacyjnego stosowanego do dociepleń oraz do produkcji opakowań.

Pozycja spółki w każdej z wyżej wymienionych grup tworzyw styrenowych jest odmienna, co wynika z charakteru ich rynków. Rynek polistyrenów GPPS i HIPS – zarówno krajowy, jak i europejski – jest zdominowany przez globalnych dostawców, a produkcja Dwory S.A. jest dziesięciokrotnie mniejsza niż największego europejskiego producenta. W przypadku polistyrenu do spieniania spółka Dwory S.A. jest jednym z największych europejskich producentów.

Polistyren (Owispol®)

Firma Chemiczna Dwory S.A. jest jedynym polskim producentem polistyrenów GP i HI. Polistyreny stosuje się głównie jako surowiec do produkcji cienkiej folii polistyrenowej używanej do wytwarzania opakowań spożywczych (np. naczynia jednorazowe, kubki do jogurtów itp.). Grubsze arkusze wytłaczane z polistyrenu służą do produkcji (metodą próżniową lub ciśnieniową) np. wnętrz lodówek. Z polistyrenów wytwarzane są również obudowy, pudełka, boxy i inne przedmioty stosowane w przemysłach RTV, AGD, zabawkarskim, galanteryjnym i opakowaniowym. Wszystkie Owispole® posiadają certyfikaty Polskiego Zakładu Higieny, dopuszczające stosowanie ich w produkcji wyrobów mających kontakt z żywnością. Zdolności wytwórcze firmy wynoszą 50 tysięcy ton rocznie, a do produkcji służy nowoczesna instalacja zbudowana na licencji firmy Fina.

Polistyren do spieniania (Owipian®)

Polistyren spienialny EPS jest surowcem do produkcji styropianu, będącego podstawowym materiałem termoizolacyjnym w Polsce. Produkt Dworów S.A., sprzedawany na rynku pod nazwą handlową Owipian®, jest wytwarzany z dodatkiem środka uniepalniającego, zapewniającego bezpieczeństwo zastosowań. Oprócz płyt izolacyjnych dla budownictwa, z tego tworzywa wytwarzane są również lekkie i wytrzymałe opakowania styropianowe, panele boazeryjno-sufitowe, listwy wykończeniowo-dekoracyjne, rozety ozdobne i styropianowe szalunki tracone. Instalacja do produkcji Owipianu® w firmie Dwory S.A. ma zdolność produkcyjną 72 tys. ton rocznie.

3) Dyspersjach winylowych i kopolimerowych.

Dyspersje produkowane przez Dwory S.A. znajdują zastosowanie jako podstawowe surowce do produkcji farb, lakierów i klejów stosowanych w budownictwie, przemyśle tekstylnym i włókienniczym. W ofercie firmy znajdują się zarówno standardowe typy dyspersji winylowych, jak i nowoczesne dyspersje akrylowe i kopolimerowe. Dyspersje obejmują dwie zasadnicze grupy produktów:

Winacet®: będąca nazwą handlową wodnych dyspersji polimerów winylowych. Dyspersje te są stosowane do produkcji farb emulsyjnych wykorzystywanych w budownictwie, do wykańczania tkanin w przemyśle tekstylnym, do produkcji klejów oraz w przemyśle papierniczym.

Osakryl®: podobnie jak Winacet® jest to grupa produktów wytwarzanych pod postacią dyspersji wodnych lub polimerów rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Główne zastosowanie to produkcja farb emulsyjnych i klejów.

Pozostałe produkty

Poza wymienionymi wyżej asortymentami w spółce wytwarza się szereg innych produktów o mniejszym znaczeniu i niższym udziale w przychodach. Są to głównie produkty elektrolizy: chlor, wodorotlenek sodu i pochodne (kwas solny, podchloryn sodu).

Chlor stosowany jest przede wszystkim do chlorowania związków organicznych (między innymi do produkcji chlorku winylu i rozpuszczalników chloroorganicznych) oraz do bielenia surowców włókienniczych i masy papierniczej, odkażania i odfenolowania wody i ścieków.

Wodorotlenek sodu jest jednym z ważniejszych surowców przemysłu chemicznego. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w syntezach organicznych – głównie w produkcji jonowych substancji powierzchniowo czynnych, jak i jako surowiec pomocniczy w przemysłach: celulozowo-papierniczym, włókien sztucznych i naturalnych, energetycznym, rafineryjnym i petrochemicznym, tłuszczowym i mydlarskim oraz spożywczym.

Podchloryn sodu stosowany jest przede wszystkim w przemyśle chemicznym, papierniczym i włókienniczym jako środek wybielający i dezynfekujący oraz w przemyśle chemii gospodarczej.

Kwas solny wytwarzany w Firmie Chemicznej Dwory S.A. jest przeznaczony dla potrzeb przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, energetycznego, hutniczego oraz do różnego rodzaju syntez w przemyśle chemicznym, gdzie wymagana jest bardzo wysoka czystość produktu. Głównymi odbiorcami są firmy z branży farmaceutycznej oraz spożywczej. Ze względu na wysokie koszty transportu produkt nie jest przewożony na duże odległości.

Źródło: Informacje Firma Chemiczna Dwory
Źródło: ''