Największy niemiecki koncern chemiczny BASF w drugim kwartale zdołał przebić oczekiwania analityków. Wynik netto spółki z Lidwigshafen wzrósł o 18 proc. do 920 mln EUR, wobec 778 mln rok wcześniej.

Prognoza specjalistów zakładała natomiast wynik na poziomie 860 mln EUR. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się z kolei o 16 proc. do 12,3 mld EUR.

Firma potwierdziła prognozę roczną dla wskaźnika EBIT wysokości 6,138 mld EUR. Tak dobre rezultaty rynkowy potentat zawdzięcza przede wszystkim oddziałowi zajmującemu się przetwórstwem gazu i ropy, których wyniki wspierały rekordowe ceny surowców. Były one średnio o 23 proc. wyższe niż w analogicznym okresie minionego roku.

W rezultacie przychody tego działu zwiększyły się o 5 proc. w porównaniu z 22 proc. dynamiką działu chemicznego. Ten ostatni może przy tym zmniejszyć swój wynik operacyjny o około 100 mln EUR w tym roku, gdyż koncern zmuszony jest zamknąć kilka zakładów z uwagi na konieczność przeprowadzenia konserwacji i inspekcji.

Mimo dobrych informacji giełda we Frankfurcie słabo przyjęła raport spółki. Kurs akcji zniżkował w środę momentami o ponad 1,6 proc. To zła wiadomość, gdyż tegoroczna stopa zwrotu z tej inwestycji jest ujemna, strata sięga ponad 3 proc.

Szczegółowe wyniki finansowe firmy Basf w drugim kwartale 2006 roku:

- wzrost sprzedaży o 16%, do 12,3 mld Euro,
- wzrost zysku operacyjnego (EBIT) o 15%, do 1,9 mld Euro,
- sprawna integracja nowych przedsiębiorstw,
- perspektywa szybkiego wzrostu w branży produktów agro i żywienia,
- optymistyczna prognoza na 2006 rok.

Na telekonferencji kierownictwo BASF – The Chemical Company - przedstawiło wyniki finansowe w drugim kwartale 2006 roku oraz skumulowane wyniki w jego pierwszej połowie. Największy koncern chemiczny na świecie odnotował w drugim kwartale 2006 roku rekordową sprzedaż o wartości 12,3 mld Euro oraz zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 1,9 mld Euro, znacznie większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Porównując skumulowaną sprzedaż w pierwszych sześciu miesiącach 2005 i 2006 roku, widać 20% wzrost - do 25 mld Euro. W przypadku zysku operacyjnego EBIT, jest to wzrost 17% do około 3,8 mld Euro.

W tym okresie BASF sfinalizowała kilka bardzo ważnych inwestycji. Najważniejszą z nich był globalny zakup działu chemii budowlanej Degussy (również w Polsce), przejęcie Engelhard Corporation (w trakcie rebrandingu), Johnson Polimer oraz CropDesign.

„Te inwestycje są jednym z głównych elementów naszej strategii, dzięki której BASF ma się stać jeszcze bardziej odporna na zmiany koniunktury na rynkach światowych. Integracja zakupionych przez nas przedsiębiorstw przebiega bardzo sprawnie” powiedział dr Jurgen Hambrecht – prezes zarządu BASF prezentując wyniki firmy w drugim kwartale 2006 roku.

Klimat biznesowy był dla BASF bardzo dobry w pierwszej połowie roku. Sytuacja ekonomiczna się poprawiła, a prognoza jest optymistyczna. Rynek Azjatycki rozwija się bardzo szybko, szczególnie Chiny, Indie i Korea. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest stabilna, a w Europie, w tym w Niemczech, popyt wewnętrzny odzyskuje siłę. Nie widać żadnych oznak tzw. letniej dekoniunktury.

Niestety, cały czas branży zagraża widmo wysokich cen ropy naftowej oraz niepewnej sytuacji, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Te czynniki powodują lekką nerwowość na rynkach światowych. BASF nadal będzie wzmacniać swoją pozycję rynkową poprzez optymalizację portfolio, zwiększenie zakresu oferowanych usług i innowacji oraz poprzez dalszą restrukturyzację i redukcję kosztów na całym świecie.

Prognoza na 2006 rok.

Według prezesa Hambrechta, przemysł chemiczny odnotuje w dalszej części roku wzrost na poziomie 3% z niewielkimi odchyleniami, w zależności od regionu. Kierownictwo BASF oczekuje, że firma zanotuje wynik lepszy niż rynek, zakładając średni kursu - 1,25$ za Euro. W związku z wysoką ceną ropy naftowej, BASF podniosła także prognozę rocznej, średniej ceny baryłki ropy do 65$.

W związku z dobrymi wynikami firmy w pierwszej połowie 2006 roku, prezes Hambrecht przewiduje dalszy wzrost wielkości sprzedaży oraz zysku operacyjnego, w stosunku do wyników w 2005 roku. Dodatkowo, ostatnie inwestycje firmy będą miały wpływ na wzrost sprzedaży w drugiej połowie 2006.

BASF The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje: chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, sięgając aż do ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako wiarygodny partner dla wielu branż, dostarcza inteligentne rozwiązania oraz innowacyjne produkty, czym przyczynia się do sukcesów osiąganych przez swoich klientów. BASF stale rozwija swoje technologie, wykorzystując je do tworzenia nowych, perspektywicznych rynków.

Działania BASF łączą w sobie sukces ekonomiczny, ochronę środowiska oraz odpowiedzialność społeczną, co w znaczący sposób wpływa na lepszą przyszłość. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 81 000 pracowników. BASF jest notowany na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA), Zurychu (BAS) oraz w Nowym Jorku (BF).

Całkowita sprzedaż we wszystkich działach (chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, ropa naftowa i gaz ziemny) osiągnęła w 2005 roku poziom 42,7 mld Euro (o 14% więcej niż w 2004), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 6,1 mld Euro (o 17% więcej).

Źródło: Basf
Źródło: ''