Ergis, producent wyrobów z tworzyw sztucznych, ma już 41 proc. akcji Tapet Gnaszyn. W piątek Ergis przejął 33 proc. akcji tej spółki, należących do NFI Foksal. Walory Tapet Gnaszyn, należące do NFI Victoria - właściciela Ergisu - oraz akcje tej spółki należące do zaprzyjaźnionych z Victorią funduszy, dają Ergisowi udział większościowy w kapitale gnaszyńskiej firmy.

Wydaje się więc, że został zażegnany konflikt między zarządem Ergisu a zarządem NFI Foksal na tle walki o kontrolę nad spółka tapety Gnaszyn. Zarząd NFI Foksal w osobie Jacka Waśniewskiego zarzucał poprzedniemu zarządowi funduszu (sprawowanemu przez BRE Private Eguity), że opracował projekt połączenia Ergisu i Tapet Gnaszyn, który nie zabezpieczał interesów większościowych akcjonariuszy spółki, czyli Foksalu i Skarbu Państwa. Fundusz zblokował więc projekt fuzji firm "tapetowych" Ergisu ze spółką Tapety Gnaszyn. Ergis w odpowiedzi na to zrezygnował z gwarantowania spółce zobowiązań i dostaw surowców.