Ergis S.A. posiadający 93% udziałów w spółce Erg-Pak zamierza podnieść jej kapitał o 8 mln zł.

Jeszcze w styczniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erg-Paku.
Podniesienie kapitału pozwoli spółce na zabezpieczenie środków obrotowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z inwestycjami. Uruchomienie w Oławie nowego Centrum Opakowań z linią do druku i laminowania opakowań pozwoliło spółce potroić moce produkcyjne. Niestety realizacja tej inwestycji trwała dłużej niż planowano, a jej pozytywne wyniki pojawiają się dopiero teraz. "Zakładany w budżecie ujemny wynik finansowy Erg-Paku zaciąży bardziej na wyniku Grupy niż byśmy sobie tego życzyli." - mówi Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Grupy ERGIS S.A.
Źródło: ''

Komentarze

  • Dezaprobata

    Przy obecnym składzie Zarządu firmy nie wróżę jej dużych sukcesów mimo podwyższenia kapitału. Nieformalne powiązania z firmą Delpak nie wpływają dobrze na wizerunek firmy, ani w oczach odbiorców, ani instytucji skarbowych takich jak Urząd skarbowy czy Celny.