Ergis zrezygnował z gwarantowania zobowiązań i dostaw surowców dla spółki Tapety Gnaszyn, należącej do NFI Foksal. Przyczyną jest brak odzewu ze strony zarządu funduszu na propozycje Ergisu dotyczące fuzji pomiędzy jego zakładami tapet a Gnaszynem. Patową sytuację może rozstrzygnąć zwołane na 29 stycznia WZA spornej firmy.

Ergis z Wąbrzeźna, największy w Polsce producent tapet, folii i wyrobów z PVC, chce konsolidować branżę. Jednak od dłuższego czasu plany Ergisu nie znajdują zrozumienia zarządu NFI, którego spółkami firma jest zainteresowana.
ZA MAŁO: Ergis, zarządzany przez Tadeusza Nowickiego, walczy z NFI Foksal o kontrolę nad spółką Tapety Gnaszyn. Obie strony podkreślają dobrą wolę. Mimo to konflikt trwa.
Zamiary Ergisu dotyczące przejęcia spółki Tapety Gnaszyn są hamowane przez zarząd funduszu. Projekt fuzji i propozycje jej realizacji spotkały się z brakiem odzewu ze strony NFI Foksal, mimo tego, że obie spółki łączy de facto unia personalna. Ergis ponadto uzyskał już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na taką akwizycję.
- NFI Foksal nie ustosunkował się do naszych propozycji dokapitalizawania Gnaszyna kwotą 10 mln zł w drodze emisji akcji skierowanej do Ergisu i wniesienia aktywów w postaci części linii produkcyjnej, i do propozycji odkupienia akcji Gnaszyna od jego dotychczasowych akcjonariuszy. Ta niepewna sytuacja zmusiła nas do wycofania się z roli gwaranta zobowiązań tej spółki i dostawcy surowca dla niej - mówi Tadeusz Nowicki, prezes Ergisu i Tapet Gnaszyn. Obecny jednoosobowy zarząd NFI Foksal w osobie Jacka Waśniewskiego za zaistniałą sytuację obwinia poprzedni zarząd funduszu, sprawowany prze BRE Private Equity. Opracował on projekt łączenia Ergisu i Tapet Gnaszyn, który nie zabezpieczał interesów większościowych akcjonariuszy spółki, czyli Foksalu i Skarbu Państwa.
- Gdyby transakcja doszła do skutku, udział funduszu i Skarbu Państwa w Tapetach Gnaszyn spadłby do około 10 proc. (obecnie wynosi 58 proc.). To oznaczałoby utratę kontroli nad spółką i spadek wartości posiadanych akcji praktycznie do zera - mówi Jacek Waśniewski, prezes NFI Foksal. Nowy zarząd NFI twierdził też, że podczas przeprowadzania analiz sytuacji spółki Tapety Gnaszyn, ujawniono, że dwie osoby z zarządu Ergisu należącego do NFI Victoria zasiadały również z zarządzie Gnaszyna. W tym okresie Gnaszyn systematycznie zmniejszył przychody oraz ponosił coraz mniejsze straty finansowe.
- Od września 2000 roku występowaliśmy do zarządu Gnaszyna o zwołanie NWZA, które umożliwiłoby wprowadzenie przedstawicieli funduszu do władz spółki. NWZA odbędzie się dopiero 29 stycznia 2001 roku. Chcemy jednak opracować rozwiązanie dla Gnaszyna jeszcze przed walnym - mówi Jacek Waśniewski