Amerykański koncern 3M, światowy gigant, współtworzący indeks Dow Jones, rozpoczyna realizację nowej strategii biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Zakłada ona znaczny rozwój działalności firmy w tym regionie oraz zwiększenie zatrudnienia o blisko 50% do końca 2012 roku.

Frede Pedersen szefem 3M w Europie Środkowej i Wschodniej
Za realizację nowej strategii odpowiedzialny będzie Frede Pedersen, który od 1 stycznia 2010 roku pełni funkcję szefa 3M w Europie Środkowej i Wschodniej. Z początkiem 2010 roku Frede Pedersen objął stanowisko Wiceprezydenta Regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Nominacja ta wiąże się z wdrożeniem przez 3M nowej międzynarodowej strategii rozwoju koncernu. Zgodnie z nią dotychczasowy region Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (skrót od ang. – EMEA) został podzielony na 3 obszary operacyjne: Europy Zachodniej, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki.

Pierwszym z nich pokieruje Paul Rosso. Frede Pedersen będzie odpowiedzialny za kierowanie 3M w Europie Środkowej i Wschodniej. Za zarządzanie koncernem w regionie Bliskiego Wschodu oraz Afryki odpowiedzialny będzie z kolei Irfan Malik. Zmiany te mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału biznesowego każdego z wymienionych rynków.

Wyodrębnienie Europy Środkowej i Wschodniej z większego geograficznego obszaru operacyjnego ma na celu maksymalne skupienie się 3M na rozwoju działalności koncernu w tym regionie – wyjaśnia Frede Pedersen, szef 3M w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej. – Od dawna doceniamy potencjał rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2003 do 2008 roku nieprzerwanie notujemy na nich znaczący wzrost sprzedaży, oscylujący średniorocznie powyżej 20% w ciągu roku.

Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego oraz wychodzenia z dekoniunktury, znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności rynków wschodzących takich jak Polska, Rosja, Turcja, czy Czechy, będzie zasadnicze nie tylko dla europejskiej, ale i światowej gospodarki. Według większości długookresowych prognoz, rynki wschodzące staną się motorem światowej gospodarki. Jako szef 3M w Europie Środkowej i Wschodniej będę odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, produkcji oraz znaczący, bo blisko 50%, wzrost zatrudnienia w tym regionie. Polska jest w nim jednym z najważniejszych rynków dla 3M. Wśród moich priorytetów znajduje się jednak uczynienie jej jednym z najważniejszych rynków dla naszego koncernu w skali światowej.

3M zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1200 pracowników. W naszym kraju znajduje się siedziba główna firmy na Europę Środkową i Wschodnią oraz 4 fabryki i nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy. W całej Europie Środkowej i Wschodniej 3M zatrudnia obecnie ok. 2,5 tys. pracowników. W związku z planowanym intensywnym rozwojem działalności koncernu w regionie, liczba miejsc pracy znacząco się zwiększy i w 2012 roku osiągnie poziom blisko 3,7 tys. Wartość sprzedaży 3M w starym regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA) w 2008 roku wyniosła 6,9 mld dolarów, co stanowi 27% ogólnej sprzedaży koncernu na całym świecie.

Frede Pedersen jest Duńczykiem i ma 55 lat. W 3M pracuje od 1981 roku. W swojej bogatej karierze zawodowej w koncernie zajmował stanowisko sprzedawcy, menadżera ds. marketingu, dyrektora zarządzającego w oddziałach w Danii, Turcji, Rosji oraz regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

O 3M
3M będąc uznanym liderem w dziedzinach badania i rozwoju, produkuje tysiące innowacyjnych produktów na potrzeby dziesiątek różnych rynków m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. Kluczową siłą 3M jest zastosowanie więcej niż 40 odmiennych platform technologicznych – często w połączeniu – dzięki którym dostosowuje się do szerokiego zakresu potrzeb klienta. Przy sprzedaży wynoszącej 25 mld USD, 3M zatrudnia 79 000 osób na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 60 krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić stronę internetową: www.3m.com

O 3M Poland
3M Poland Sp. z o.o. jest filią koncernu Minnesota Mining and Manufacturing i została założona w Polsce w 1991 roku. Centrala mieści się w Kajetanach k/Warszawy, a biura regionalne w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. 3M Poland posiada zakłady produkcji medycznej i przemysłowej we Wrocławiu, Skomielnej i Janinowie. 3M Poland posiada w swojej ofercie ponad 10 000 produktów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić stronę internetową: www.3m.pl

Źródło: ''