Oferta Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. obejmuje szeroki wachlarz gatunków polipropylenu (PP) Moplen typu homo, kopo i random. Umożliwiają one wytłaczanie m.in. grubych folii do termoformowania oraz płyt korugowanych i pełnych.

Gatunki do wytłaczania folii i termoformowania od BOPS

Wykorzystanie gatunków
Gatunki posiadają wysoką wytrzymałość stopu, niski poziom wtrąceń żelowych, a przy tym odpowiednią udarność, sztywność i stabilność produkcji. Są one wykorzystywane dla typowych folii do termoformowania i wytwarzania wielofunkcyjnych opakowań przeznaczonych do recyklingu. Ponadto gatunki odpowiednie są dla płyt o strukturze kanalikowej lub płyt pełnych dla przemysłu elektrotechnicznego, budowlanego, chemicznego, a także celów reklamowych. 

Odpowiedni dobór gatunków
Przetwórcy wykorzystując gatunki mogą utrzymać wysoką produktywność oraz zmniejszyć ciężar wytwarzanych wyrobów. Dodatkowo, mogą być one łatwo drukowane po uprzedniej obróbce ich powierzchni np. łukiem elektrycznym. Do wytłaczania wysokiej jakości folii i płyt korugowanych używa się produktów typu Clyrell lub Adflex, które dodatkowo podwyższają estetykę wyrobów i zapewniają jeszcze lepsze właściwości. Dla opakowań do żywności najlepszym rozwiązaniem jest użycie gatunku Moplen, pozwalającego na zużycie niewielkiej ilości surowca, a przy tym otrzymanie optymalnych właściwości fizycznych wyrobów w zakresie udarności i odporności na obciążenie statyczne. Ponadto wybrane produkty z tego gatunku zapewniają przezroczystość i odpowiednie właściwości organoleptyczne. 

Zalety gatunków Moplen
Do najważniejszych właściwości jakie posiadają gatunki Moplen od BOPS zaliczyć można:

  • lekkość,
  • wytrzymałość,
  • dobre właściwości barierowe w odniesieniu do wody,
  • odporność chemiczna,
  • stabilność wymiarowa,
  • dobra drukowalność po aktywacji powierzchni,
  • możliwość wybarwienia różnymi kolorami.

Lekki gatunek do termoformowania
Moplen HP2409 to jeden z najbardziej rozwojowych gatunków hopomileru PP. Gatunek cechuje się wysoką przezroczystością oraz podwyższoną sztywnością. Umożliwia to zmniejszenie grubości ścianek opakowań wytwarzanych metodą termoformowania. Dzięki temu zastosowanie gatunku pozwala na oszczędność nawet kilku procent na wadze finalnego produktu. Ponadto odpowiednia przezroczystość, odporność na obciążenia statyczne i ciepło oraz stabilność kształtu stanowią ciekawą alternatywę dla przetwórców i dla producentów. Wśród dynamicznie rozwijającego się rynku, ważną rolę odgrywa utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienie lepszej estetyki termoformowania opakowań lub przezroczystych płyt.

Gatunek dla podwyższonej produktywności
Moplen EP400H to najnowszy produkt do zastosowań w segmencie opakowań wytwarzanych metodą termoformowania i wytłaczania płyt w procesie podwyższonej produktywności. Gatunek wykorzystywany jest do wytwarzania pojemników nieprzezroczystych, stosowanych w temperaturze poniżej 0oC lub głębokiego mrożenia. Moplen EP400H charakteryzuje się dużą sztywnością, dobrą udarnością w niskich temperaturach, stabilnością wymiarową i doskonałą odpornością na pełzanie i paczenie. Gatunek ten przeznaczony jest do wyrobów produkowanych metodą termoformowania, płyt korugowanych oraz opakowań wytwarzanych metodą wytłaczania z rozdmuchem. 

Zakres gatunków PP oferowanych przez BOPS do wytłaczania i termoformowania 

Moplen – gatunki standardowe PP Gatunki specjalne PP
Homopolimer PP Kopolimer udarowy PP Kopolimer randomiczny PP Clyrell Adflex
HP400H
HP2409*
HP456J
HP640J
HP548L
EP440G
EP240H
EP400H*
EP300K
EP340K
HP241H
RP340H
RP390H*
EC2340* X500F

Źródło: Basell Orlen Polyolefin