„Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych” będzie tematem przewodnim bezpłatnego szkolenia organizowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Tym razem seminarium dla przedsiębiorców odbędzie się w Gdańsku.

Już 21 sierpnia br. w Hotelu Aureus w Gdańsku w godzinach 10.00-14.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli lokalnych firm, realizowane przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR). Seminarium organizowane jest w ramach programu „W Trosce o Naturę” – kompleksowego projektu edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ustawowo zostali objęci obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań, a także do samorządowców i liderów lokalnych społeczności.

Podczas spotkania prelegenci omówią przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi i ich stosowanie w praktyce. Poruszą także kwestie prowadzenia ewidencji i znakowania opakowań. Ponadto, uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać najnowsze trendy w projektowaniu opakowań zgodnie z ekologicznymi standardami. Jednym z głównych punktów programu jest będzie wyjaśnienie zasad dotyczących sprawozdawczości w zakresie prawa nakładającego obowiązek odzysku i recyklingu odpadów. Specjaliści prowadzący szkolenie omówią także zasadniczą rolę organizacji odzysku.

Wśród prelegentów seminarium będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Opakowań, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz praktycy z PSR.

Głównym celem programu jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska poprzez selektywną zbiórkę oraz recykling odpadów komunalnych.

- Szkolenie poza aspektem edukacyjnym jest forum wymiany opinii i doświadczeń poszczególnych przedsiębiorców. Bardzo często w trakcie rozmów w przerwach poruszane są problemy, związane z odzyskiem i recyklingiem w codziennym funkcjonowaniu firm. Szczególnie popularnym tematem jest wdrażanie bezustannie zmieniających się przepisów prawnych. – mówi Katarzyna Owsianka, organizator szkoleń z PSR.

Każdy zainteresowany przedsiębiorca może wziąć udział w szkoleniu, jeśli do 14 sierpnia br. prześle organizatorom wypełnioną kartę zgłoszenia, dostępną na stronach internetowych: www.psr.pl oraz www.wtrosceonature.com. Na karcie można zamieszczać pytania do ekspertów prowadzących szkolenie, na które postarają się oni udzielić odpowiedzi podczas seminarium.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl
Źródło: ''