Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w pierwszym półroczu 2009 roku rekordowy w swojej historii wynik brutto na sprzedaży, w wysokości 59,9 mln zł (wzrost o 26,4%), oraz zysk operacyjny na poziomie 24 mln zł, czyli wyższy aż o 140% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 277 mln zł, a zysk netto 7,9 mln zł.

Kluczowe wydarzenia pierwszego półrocza: - Grupa wypracowała 24 mln zł zysku operacyjnego w I półroczu 2009, wobec blisko 10 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku co oznacza wzrost o 141%. Jest to rekordowy półroczny wynik z działalności operacyjnej w historii Grupy. Wskaźnik rentowności operacyjnej wzrósł z 3,4% do 8,6%. - Grupa ERGIS systematycznie realizuje strategię obniżania kosztów działalności. Zaowocowało to wysokimi oszczędnościami. W efekcie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 59,9 mln zł, wobec 47,4 mln zł w I półroczu 2008 r. - Zdecydowana poprawa zrealizowanych wyników operacyjnych wynika z jednej strony z podjętych działań, zmierzających do obniżania kosztów działalności i poprawy produktywności, w tym również z uzyskiwanymi efektami synergii, z drugiej natomiast z osłabienia złotego. Grupa zanotowała w tym okresie przewagę eksportu nad importem, co wpłynęło pozytywnie na wskaźniki zyskowności. - W pierwszym półroczu Grupa przeprowadziła inwestycję w spółce Flexergis - w nowowybudowanej hali zainstalowano kolejną fleksograficzną maszynę drukarską. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom możliwe będzie obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych Flexergis o 25%. - W I kwartale 2009 roku Grupa przeprowadziła proces częściowej konwersji krótkoterminowego zadłużenia zaciągniętego w związku z finansowaniem zakupu spółek niemieckich: MKF-Folien i Schimanski, na zadłużenie długoterminowe. Przychody Grupy w I półroczu 2009 roku były niższe o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Niewielki spadek obrotów wynikał głównie ze spadku cen surowców, który przełożył się na obniżenie cen transakcyjnych części asortymentu. Sprzedaż w ujęciu ilościowym utrzymywała się natomiast na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (była niższa o 2% od odnotowanej w tym samym okresie roku 2008). Pierwsze półrocze 2009 było rekordowym w historii Grupy okresem pod względem wyników operacyjnych - wartość zysku operacyjnego była aż o 141% wyższa niż w pierwszym półroczu 2008 r. DZIAŁANIA PODJĘTE W I PÓŁROCZU W pierwszym półroczu tego roku Grupa ERGIS rozwijała infrastrukturę produkcyjną spółki Flexergis Sp. z o.o., instalując kolejną fleksograficzną maszynę drukarską W&H Miraflex CM oraz budując nową halę produkcyjną. Inwestycja w spółce Flexergis jest najważniejszą inwestycją w Grupie w 2009 roku. Pozwoli docelowo na zwiększenie możliwości produkcyjnych Flexergis o 25%, a także obniży koszty produkcji. Umożliwi także realizację zleceń, których wykonie do tej pory nie było możliwe ze względu na ograniczenia techniczne starszych maszyn. W I kwartale 2009 roku Grupa przeprowadziła proces częściowej konwersji krótkoterminowego zadłużenia zaciągniętego w związku z finansowaniem zakupu spółek niemieckich: MKF-Folien i Schimanski, na zadłużenie długoterminowe. PERSPEKTYWY GRUPY PO I PÓŁROCZU 2009 Sytuacja finansowa Grupy jest dobra. Poziom EBITDA, będącego jednym z głównych czynników określających bezpieczeństwo finansowe Grupy, wzrósł z 21,1 mln zł za I półrocze 2008 roku do 35,9 mln zł za I półrocze 2009 roku. W rezultacie przepływy z działalności operacyjnej poprawiły się z 4,5 mln zł w I półroczu 2008 roku do 18,7 mln zł za I półrocze 2009 roku. Sytuacja taka powoduje, że Grupa może nadal w szerokim zakresie korzystać ze skont oferowanych przez dostawców, obniżając przy tym również koszty. Grupa będzie skupiać się na rozwoju dwu podstawowych obszarów swojej działalności – folii PVC i folii stretch. Kontynuowana będzie ekspansja na rynku taśm PET, na którym Grupa zaistniała po raz pierwszy w 2007 roku, i w którym systematycznie zwiększa swój udział. „Nasze wyniki potwierdzają tezę, że kryzys sprzyja prawidłowo reagującym na sytuację rynkową polskim firmom, a do takich należy Grupa ERGIS. W I półroczu istotnie umocniliśmy pozycję lidera w produkcji folii stretch w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki odpowiedniej reakcji na symptomy spowolnienia gospodarczego możemy pochwalić się najwyższym w historii Spółki półrocznym zyskiem operacyjnym. Jednocześnie nadal rozważamy sposób refinansowania kredytów, którymi sfinansowaliśmy ekspansję na rynku niemieckim. Jedną z możliwości jest finansowanie typu mezzanine. Ostatnie ocieplenie sytuacji na giełdzie sprawia jednak, że coraz bardziej prawdopodobna staje się emisja akcji lub obligacji.” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA. DODATKOWE INFORMACJE Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu
Źródło: ''