Spółka MPP Świecie SA miała 62,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 65,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 77,57 mln zł wobec 80,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 398,69 mln zł wobec 364,16 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2007 roku grupa miała 200,79 mln zł zysku wobec 170,79 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1137,00 mln zł wobec 1056,10 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2007 roku spółka miała 201,35 mln zł zysku netto wobec 170,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Frantschach Świecie (dawniej Celuloza) jest największym pod względem produkcji polskim przedsiębiorstwem branży celulozowo-papierniczej, produkującym tekture falista (77% sprzedazy) i papier workowy (23%). Od wielu lat firma eksportuje duza czesc swoich wyrobów, glównie na rynki Europy Zachodniej W 2000 roku eksport stanowil 68% sprzedazy. Inwestorem strategicznym (59,88% akcji/głosów) jest Framondi N.V. - spółka utworzona w celu zakupu akcji Celulozy. Po 50% Framondi posiadają austriacki Frantschach AG i Mondi Minorco Paper SA z Luksemburga.
Źródło: ''