Data rozpoczęcia
2013-10-01
Data zakończenia
2013-10-02
Miejsce
Warszawa

PRZYSZŁOŚĆ BIOTWORZYW

Konferencja ta jest trzecią, po Europe for Sustainable Plastics i Trends in Bioplastics, międzynarodową konferencją realizowaną w ramach projektu PLASTiCE - Innovative Value Chain Development for Sustainable Plastics in Central Europe.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych w postaci zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. Jeśli chcemy kontrolować i ograniczać te negatywne skutki, konieczne jest stosowanie tworzyw zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności tworzyw ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Rynek tych tworzyw rozwija się mimo kryzysu gospodarczego a czołowe marki z całego świata inwestują w technologię. Spodziewany jest dalszy stały rozwój w ciągu następnych kilku lat.

Pierwszy dzień konferencji będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć projektu PLASTiCE, który poprzez identyfikowanie i usuwanie barier w całym łańcuchu wartości, przyczyni się do szybszego i szerszego stosowania zrównoważonych rodzajów tworzyw, szczególnie tworzyw biodegradowalnych i tworzyw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Dzień drugi będzie poświęcony zagadnieniom związanym z rynkiem i przemysłem biotworzyw. Zaproszeni międzynarodowi eksperci przedstawią zarówno aktualną sytuację, nowe technologie jak i perspektywy rozwoju tworzyw zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz możliwości ich praktycznych zastosowań.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić dobre forum do wymiany informacji oraz dyskusji na temat zagadnień z zakresu szeroko rozumianej kwestii zrównoważonego rozwoju tworzyw sztucznych, jak również potrzeby integracji wielu ogniw uczestniczących w całym łańcuchu wartości.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Miejsce konferencji:
sala konferencyjna COBRO, Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Kontakt: Zakład Ekologii Opakowań, tel. +48 22 842 20 11 w. 39, e-mail: eko@cobro.org.pl