Po raz pierwszy spółka BASF opublikowała informacje finansowe i ekologicznej w jednym raporcie. Dzięki integracji danych związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową ze sprawozdawczością finansową, BASF po raz kolejny odgrywa pionierską rolę.

Ponieważ aspekty ekologiczne mają coraz większe znaczenie w sprawozdawczości finansowej, Raport 2007 wychodzi jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom analityków finansowych, ekspertów ds. ekologii oraz dziennikarzy. Inicjatywa ds. Ogólnoświatowej Sprawozdawczości (ang. Global Reporting Initiative – GRI), organizacja zajmująca się opracowywaniem światowych wytycznych zapewniających przejrzystą sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska, już potwierdziła, że nowe sprawozdanie spełnia jej najwyższe wymagania, uzyskując tym samym najwyższą notę, A+.

Źródło: BASF
Źródło: ''