Według prognoz Interpublic, w nadchodzących latach działania promocyjne w serwisach społecznościowych będą stanowiły największą część inwestycji w reklamę internetową.

Może to spowodować spowolnienie wzrostu nakładów na promocję w wyszukiwarkach. Analiza Interpublic wykazała, że inwestycje w reklamę w serwisach społecznościowych, portalach udostępniających filmy wideo i możliwość gry online, do 2009 r. mogą wzrosnąć nawet o 31 proc. Główny wpływ na to ma coraz większa liczba użytkowników korzystających z tego typu mediów oraz możliwość precyzyjnego określenia profilu ich odbiorców.

Według Interpublic najszybciej będzie się zmieniało tempo wzrostu reklamy bannerowej - w 2009 r. może być nawet o 12 proc. szybsze niż w 2007 r. Prawdopodobnie odbije się to na spowolnieniu rozwoju inwestycji w promocję w wyszukiwarkach. Wcześniejszy raport Outsell Inc obrazuje, że około 62 proc. budżetów interaktywnych jest inwestowane w tworzenie zaawansowanych serwisów internetowych.

Dane z obydwu raportów dowodzą, że reklamodawcy obecnie skupiają swoją uwagę na poszukiwaniu kanałów efektywnego dotarcia do określonych grup docelowych. Web 2.0 i zmiany w technologii tworzenia serwisów internetowych spowodowały, że maksymalne skoncentrowanie na indywidualnym odbiorcy jest obecnie dominującym trendem w rozwoju reklamy internetowej.

Źródło: Mediarun.pl
Źródło: ''