Od 1 grudnia 2010 r. produkty chemiczne wprowadzane na rynek UE muszą być oznakowane zgodnie z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji I Oznakowania Chemikaliów - GHS. 11-12 marca w Warszawie odbyła się konferencja przybliżająca producentom substancji i mieszanin chemicznych zakres zmian prawnych i ich praktyczny wymiar.

Jak bezpiecznie oznakować chemikalia?
Nowy system GHS jest bardziej skomplikowany niż dotychczas stosowane w Europie oznakowanie, co utrudni nieco proces tworzenia kart charakterystyki i etykiet na produktach chemicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu człowieka lub środowiska. Jego podstawową zaletą jest jednak unifikacja wszystkich wcześniejszych rozwiązań.Na warszawskiej konferencji GHS Krystyna Dziewanowska, ze spółki ORION Znakowanie Towarów, dzieliła się swoją wiedzą na temat praktycznych rozwiązań pozwalających efektywnie wprowadzić w życie nowy system oznakowań. – GHS zmienia zupełnie klasyfikację substancji niebezpiecznych, co powoduje że producenci muszą ponownie przeprowadzić badania laboratoryjne i opracować karty charakterystyk wszystkich sprzedawanych produktów wg nowych wytycznych.

Zgodnie z ustaleniami UE już od 1 grudnia br. obowiązkowymi elementami będą nowe znaki ostrzegawcze i piktogramy w kształcie kwadratu postawionego na jednym z rogów. Symbole te, oznaczające substancje niebezpieczne, widoczne będą w czerwonej obwódce na białym tle. Tak ja wcześniej etykieta musi zawierać kompletne dane producenta oraz nazwę i skład produktu. Całość zmian można poznać korzystając z plików umieszczonych na serwisie Ministerstwa Gospodarki .

Oprócz właściwego oznakowania substancji chemicznych bardzo ważnym jest również by etykiety, na których umieszczone jest oznakowanie nie uległy zniszczeniu podczas eksploatacji produktu i długo spełniały funkcje informacyjne i ostrzegawcze. Wiele rozwiązań technologicznych musi być dostosowanych do konkretnych produktów i opakowań.
– Do znakowania przemysłowych pojemników na chemikalia dobrze jest stosować etykiety foliowe: poliestrowe lub poliwęglanowe – radzi Dziewanowska. – Są one odporne nie tylko na warunki atmosferyczne i wiele substancji chemicznych, ale również na warunki w jakich transportowane i przechowywane są produkty. Firmom wykonującym badania laboratoryjne polecamy etykiety na podkładach z klejami o niskiej migracji, odpornych na pasteryzację lub sterylizację.

Przedsiębiorstwa produkujące na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych poszukują przede wszystkim surowców i klejów odpornych na wilgoć. Popularnym zabezpieczeniem jest też laminat. – Niektóre produkty muszą być również oznaczone w sposób czytelny dla niewidomych – dodaje Dziewanowska. – Wtedy proponujemy nadruk wypukły, podstawowymi symbolami są ostrzegawcze trójkąty.

Z prawnego punktu bezpieczna etykieta to taka, która opracowana została zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Stąd konieczność adaptacji istniejących oznaczeń do norm wynikających z GHS. Patrząc praktycznie bezpieczne oznakowanie produktu oznacza również zastosowanie odpowiednio trwałej i czytelnej etykiety, tak by najważniejsze informacje nie ulegały zniszczeniu i zawsze dotarły do używającego niebezpiecznych produktów konsumenta.