Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2000. Od samego początku było to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z licznymi partnerami. Za drugą edycję Kampanii Fundacja RECAL oraz wszyscy partnerzy tworzący Koalicję Czystych Plaż otrzymali nagrodę w konkursie „W Harmonii z Przyrodą” organizowanym przez firmę Hewlett Packard. Z roku na rok poszerza się grono partnerów Kampanii.

Podczas wakacji w celu wypełnienia wakacyjnej „luki edukacyjnej” Fundacja RECAL organizuje edukacyjne kampanie dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”) oraz w tym roku po raz pierwszy Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) i Sudety (Kampania „Czyste Sudety”).

Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.

Najważniejsze cele Kampanii „Czyste Plaże”:

- Edukacja recyklingowa na kilku płaszczyznach, a w szczególności wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
- Promocja zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych i innych surowców wtórnych.
- Poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku.
- Odciążenie składowisk odpadów gmin nadmorskich poprzez intensyfikację zbiórki i segregacji surowców wtórnych.
- Promocja gmin, dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.

Kampania „Czyste Plaże” jest skierowana do:

- dzieci i młodzieży (w tym kolonie letnie i obozy),
- turystów,
- lokalnej społeczności,
- punktów skupu surowców wtórnych,
- samorządów lokalnych,
- organizacji pozarządowych,
- mediów.

Zebrany podczas Kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Fundacja RECAL

Fundacja RECAL została powołana w 1995 roku przez producenta puszek aluminiowych firmę Continental Can Polska (aktualnie Ball Packaging Europe Radomsko) oraz światowe koncerny aluminiowe. Obecnie jest wspierana przez Ball Packaging Europe Radomsko oraz European Aluminium Association.

Celem Fundacji RECAL jest promowanie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Fundacja wypełnia swój cel poprzez upowszechnianie wiedzy o możliwościach recyklingu puszek aluminiowych oraz o płynących z tego ekologicznych i ekonomicznych korzyściach. Fundacja koordynuje jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce programów edukacji ekologicznej w szkołach, wspierany i nagradzany przez Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW oraz Program PHARE Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2005/2006 w VIII edycji programu „Szkolne Projekty Recyklingowe” uczestniczyło około 1.500 szkół i przedszkoli z całej Polski.

W ramach programu szkolnego Fundacja RECAL wspiera inicjatywy ekologiczne związane z odzyskiem alu-puszek. Uczestnicy programu otrzymują pakiet edukacyjny w postaci materiału pomagającego nauczycielowi przygotowanie lekcji recyklingowej oraz kolorowych plansz przedstawiających aluminium (produkcja, zastosowania, recykling). Aby teoria szła w parze z praktyką szkoły biorące udział w programie są zachęcane do zbiórki puszek. Fundacja RECAL stara się pomagać przekazując szkołom kartonowe pojemniki i worki na puszki, plakaty do propagowania akcji w placówce oraz magnesy służące do testowania puszek po napojach.

Realizowany przez Fundację program selektywnej zbiórki puszek daje znakomitą okazję wypracowania modelowego systemu zagospodarowania odpadów, łączącego w sobie korzyści ekologiczne, wychowawcze i ekonomiczne. Gminy prowadzące edukację ekologiczną na przykładzie puszek aluminiowych zachęcamy do udziału w konkursie o „Srebrną Puszkę”, a dla najlepszych szkół uczestniczących w programie szkolnym organizujemy seminaria i tzw. „Zielone Szkoły”.

Źródło: Fundacja RECAL