Podczas wakacji Fundacja RECAL organizuje „Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej”. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”). Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.

Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej są współfinansowane w 77,13% ze środków Unii Europejskiej. Pozostałą część finansuje Fundacji RECAL, Eco Serwis Sp. z o.o., Koba Organizacja Odzysku S.A., recan Organizacja Odzysku S.A. oraz samorządy terytorialne.

Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2000. Od samego początku było to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z licznymi partnerami. W bieżącym roku Koalicję Czystych Plaż obok Fundacji RECAL tworzą:
- Urząd Miasta Gdyni,
- Urząd Miasta Helu,
- Urząd Miejski w Jastarni,
- Urząd Miejski we Władysławowie,
- Urząd Gminy Krokowa,
- Urząd Miejski w Ustce,
- Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.,
- Urząd Gminy Rewal,
- Urząd Miejski w Dziwnowie,
- Urząd Miejski w Międzyzdrojach,
- Urząd Miejski w Świnoujściu,
- Słowiński Park Narodowy,
- Woliński Park Narodowy,
- Nadmorski Park Krajobrazowy.

Honorowy Patronat objęli:
- Marszałek Województwa Pomorskiego,
- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Wojewoda Pomorski,
- Wojewoda Zachodniopomorski,
- Pomorski Kurator Oświaty,
- Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Patronat Medialny objęli:
- „Dziennik Bałtycki”,
- „Kurier Szczeciński",
- Portal Wrota Pomorza.

Najważniejsze cele Kampanii „Czyste Plaże”:
- Edukacja recyklingowa na kilku płaszczyznach, a w szczególności wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
- Promocja zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych i innych surowców wtórnych.
- Poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku.
- Odciążenie składowisk odpadów gmin nadmorskich poprzez intensyfikację zbiórki i segregacji surowców wtórnych.
- Promocja gmin, dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.

Kampania „Czyste Plaże” jest skierowana do:
- dzieci i młodzieży (w tym kolonie letnie i obozy),
- turystów,
- lokalnej społeczności,
- punktów skupu surowców wtórnych,
- samorządów lokalnych,
- organizacji pozarządowych,
- mediów.

Kampania „Czyste Plaże” obejmie swym zasięgiem wszystkie osoby, które spędzać będą wakacje na plażach Bałtyku od lipca do początku września 2008 roku. Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca nad morzem w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w Kampanii pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży będą warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić co najmniej 240 warsztatów dla kolonistów. Przewidywana liczba uczestników to około 10-12 tys. dzieci i młodzieży. Podczas siedmiu poprzednich edycji przeprowadziliśmy 771 warsztatów edukacyjnych dla ponad 40 tysięcy dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei Kampanii. Fundacja RECAL będzie przekazywać mediom aktualne informacje z przebiegu Kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach. Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących Kampanię i jej partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierają dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących w pasie wybrzeża Bałtyku. W trakcie Kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.

Na potrzeby Kampanii „Czyste Plaże” w 2008 roku przygotowaliśmy 3.500 plakatów i 23.500 kartek pocztowych oraz 15.000 worków na puszki (małych i dużych), 24.000 magnesów, 1.000 koszulek, 5.000 smyczy na klucze oraz 1.000 puszek-skarbonek i 700 bawełnianych toreb.

Wszystkim uczestnikom Kampanii Fundacja RECAL będzie proponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.

Zebrany podczas Kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Źródło: Fundacja RECAL
Źródło: ''