Hasłem przewodnim Polskiej Izby Opakowań jest sformułowanie „Inwestujmy w przyszłość”. Zgodnie z nim PIO jest organizatorem konkursu na prace dyplomowe dotyczące tematyki opakowań.

Kolejny konkurs dla studentów

Dzięki takiemu wydarzeniu szeroko pojęta problematyka opakowalnictwa zostanie bardziej spopularyzowana wśród studentów. Jest duży przełom w drodze do kształcenia kadr dla przemysłu opakowań. Już pierwsza edycja konkursu z 2014 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tegoroczna ruszyła w styczniu, a termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Polskiej Izby Opakowań.