Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych O/Katowice i Rada Naukowa Związku Pracodawców „Polskie Szkło” organizują w dniach 23-25 października 2007 r. w Ustroniu Konferencję Naukowo - Techniczną „Przemysł Szklarski 2007”

Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie aktualnych trendów w technologii i technice topienia szkła oraz prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem szklarskim. W konferencji przemysłu szklarskiego wezmą udział specjaliści polscy, a także zaproszeni specjaliści firmy Glass Service Inc. z Republiki Czech, zajmujący się m.in. matematycznym modelowaniem procesu topienia szkła.

Komitetowi Naukowemu i Programowemu Konferencji „Przemysł Szklarski 2007” przewodniczy - prof. dr hab. inż. Jan Wasylak Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków.

Źródło: Związek Pracodawców "Polskie Szkło" - www.polskie-szklo.pl
Źródło: ''