Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami polepszającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji). Tematyka konferencji jest niezwykle ważna i aktualna, wpisuje się nurt toczącej się dyskusji w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz wdrażania innowacyjnych technologii korzystniejszych dla środowiska naturalnego.

Stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy naftowej, która jest wykorzystywana do produkcji klasycznych tworzyw sztucznych, a także wzrost ceny tego surowca oraz różnego rodzaju ograniczenia w jej wydobyciu, skłoniły naukowców do poszukiwań alternatywnych źródeł materiałowych. Do takich materiałów należy zaliczyć tworzywa biodegradowalne, które nadają się do wykorzystania w procesach recyklingu organicznego – kompostowania. Szczególne zainteresowanie naukowców dotyczy tworzyw wytwarzanych z surowców odnawialnych. Na rynkach światowych pojawiło się już wiele opakowań biodegradowalnych, Ze względu na rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska ostatnio również w Polsce wiele przedsiębiorstw, podjęło prace wdrożeniowe i wyprodukowało partie pilotażowe opakowań kompostowalnych. Należy się podziewać, że perspektywie najbliższych lat będzie można mówić o rynku takich opakowań w kraju.

Tematyka konferencji:
- Światowy rynek polimerów biodegradowanych, wykorzystywanych do produkcji opakowań i ich elementów
- Doświadczenia w przetwórstwie polimerów biodegradowalnych oraz dodatki modyfikujące właściwości
- Badania nad nowymi polimeami biodegradowalnymi
- Przykłady zastosowań opakowań kompostowalnych
- Badania i systemy certyfikacji opakowan biodegradowalnych przydatnych do kompostowania
- Bariery dla rozwoju krajowego rynku opakowań biodegradowalnych
- Systemy selektywnego zbierania opakowań kompostowalnych

Zapraszamy do Warszawy 30 września 2008 roku!

Spodziewamy się, że w konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele sektora przemysłowego, administracji państwowej i samorządowej oraz środowisk naukowych. Jesteśmy przekonani, że konferencja przybliży uczestnikom zagadnienia związane z nowymi materiałami biodegradowalnymi, gospodarką odpadami opakowaniowymi i właściwym postępowaniem z tą grupą odpadów.

Więcej informacji - program konferencji

Więcej informacji: www.cobro.org.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Prelegenci

    Czy na Konferencji pojawią się również przedstawiciele producentów innych niż kompostowalne i zgodne z normą 13432 opakowań biodegradowalnych zgodnie ze standardami ASTM (np. oksy-biodegradowalnych)?

  • Prelegenci

    Czy na Konferencji pojawią się również przedstawiciele producentów innych niż kompostowalne i zgodne z normą 13432 opakowań biodegradowalnych zgodnie ze standardami ASTM (np. oksy-biodegradowalnych)?