Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję: „Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych”, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2010r., w Warszawie.

Konferencja
Kluczowe tematy spotkania:

- wpływ zmian prawnych (rozszerzenia odpowiedzialności prawnej) na funkcjonowanie obrotu paletowego
- utrzymanie palet w obiegu
- alternatywny outsourcing paletowy – analiza kosztowa
- skuteczne egzekwowanie zwrotu palet
- obrót nielegalny paletami
- odpisy w sieciach
- odbiór palet od klientów sieciowych i sieci handlowych
- dlaczego prawidłowe palety są negowane przez odbiorcę sieciowego?
- w jaki sposób przedsiębiorstwo sieciowe radzi sobie z problemem obrotu paletami?
- organizacja własnego obrotu paletowego na przykładach dużych przedsiębiorstw
- biznesowe systemy do gospodarki paletowej, systemy rejestrujące obrót paletowy
- współpraca z Logistic Service Provider
- alternatywa dla palet – inne opakowania zwrotne
- analiza kosztowa i obrót opakowaniami zwrotnymi
- zarządzanie obrotem opakowań zwrotnych – przykłady sieci handlowych

CASE STUDIES:
- DANONE Sp. z o.o.
- Kuehne+Nagel Sp.z o.o.
- Mars Polska
- Makro Cash and Carry
- REAL
- Wyborowa S.A.

Więcej informacji na stronie:
http://www.movida.com.pl/index.php?content=conferences_opakowania_zwrotne_2010

W sprawie uczestnictwa prosimy o kontakt:

Alicja Mrozowicz-Nowak
anowak@movida.com.pl, tel 22/ 402 64 85

Źródło: ''