Organizatorzyzapraszają do uczestnictwa w XII Konferencji: Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn, która odbędzie się w Bydgoszczy 23 lutego 2007 roku.

Konferencja organizowana jest corocznie od 1996 roku przez stałe grono organizatorów z inicjatywy Prezesa SAWO Kazimierza Galickiego. Konferencja stała się miejscem kontaktu specjalistów i umożliwia wymianę informacji naukowo-technicznej w zakresie szeroko rozumianej inżynierii żywności w środowisku mechanicznym. Od kilku lat wypełnia zapotrzebowanie środowisk naukowych i gospodarczych na najnowszą wiedzę o kierunkach rozwoju w branży oraz o wymaganiach europejskich.

PROBLEMY NAUKOWE

Grupy tematyczne „Innowacja, Rozwój i Postęp”:
1. Innowacje i rozwój produktu.
2. Inżynieria i energetyka produkcji piekarskiej, gastronomicznej, cukierniczej i mleczarskiej.
3. Recykling i gospodarka opakowań żywności.
4. Badania, jakość, efektywność.

Obrady odbywać się będą 23 lutego 2007 roku, podczas trwania Targów „Interpiek-Polgastro” (XVI Targi Artykułów Spożywczych, Maszyn i Urządzeń dla Piekarstwa, Cukiernictwa i Gastronomii – 22-24.02.2007).

Więcej informacji: Komunikat nr 1
Źródło: ''