Prawa do akcji (PDA) spółki Krynicki Recykling, zajmującej się sprzedażą uzdatnionej stłuczki szkła opakowaniowego, wzrosły podczas czwartkowego debiutu na rynku NewConnect o 205,08% do 9,0 zł. Kurs odniesienia wynosił 2,95 zł. Jest to 34-ta spółka notowana na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy NewConnect i 10-ty debiutant w tym roku.

PDA firmy zyskiwały 39,32% i kosztowały 4,11 zł, przy obrotach o wartości 2,03 mln zł. Obrót na całym rynku miał wówczas wartość 5,56 mln zł. Na NewConnect debiutuje 1.355.948 praw do akcji serii B. Do obrotu spółka wprowadza w sumie: 5.000.000 akcji serii A i 1.355.948 akcji serii B.

W przeprowadzonej w styczniu subskrypcji prywatnej spółka przydzieliła 1.355.948 akcji na rzecz 45 inwestorów. Cena emisyjna wyniosła 2,95 zł, co oznacza, że spółka pozyskała 4,00 mln zł.

Spółka chce przeznaczy środki z emisji na rozbudowę i modernizację istniejącej linii technologicznej w Wyszkowie. Modernizacja ta pozwoli na dalsze zautomatyzowanie procesu technologicznego i zastąpienie czynności dotychczas wykonywanych manualnie pracą nowych maszyn. Z pozyskanych środków Krynicki Recykling planuje również uruchomić nową linię technologiczną w Wyszkowie służącą do uzdatniania szkła płaskiego. Spółka podała w komunikacie, że poza rozwojem organicznym planuje również rozwijać działalność poprzez nabycia podmiotów konkurencyjnych.

Krynicki Recykling od blisko 10 lat działa na rynku zbiórki i uzdatniania stłuczki szklanej. W tym czasie olsztyńska firma zdobyła pozycję jednego z dwóch największych przedsiębiorstw w branży. Aby zapewnić spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju, jej właściciele zdecydowali się na przekształcenie firmy w spółkę akcyjną i wejście na rynek NewConnect.

- Pozyskanie giełdowego finansowania pozwoli nam na przeprowadzenie kolejnych inwestycji. Dzięki temu będziemy mogli rozbudować moce produkcyjne i sprostać nieustannie rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości surowiec – uzdatnioną stłuczkę szklaną – powiedział Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling SA i jednocześnie jeden z głównych akcjonariuszy spółki. – Regulacje unijne i podążające za nimi polskie prawo zakładają coroczny wzrost zużycia uzdatnionej stłuczki przez działające w naszym kraju huty szkła. To jednak nie tylko wymogi ekologiczne decydują o rozwoju rynku. Wyprodukowanie opakowań szklanych z surowców wtórnych jest po prostu opłacalne.

NewConnect to działający przy warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rynek alternatywny, przeznaczony dla firm innowacyjnych, działających w branżach o dużym potencjale rozwoju. Krynicki Recykling będzie pierwszą spółką z regionu, której akcje notowane będą na tym rynku. Będzie również liderem spośród firm działających w szeroko pojętej dziedzinie ochrony środowiska. Docelowo, dzięki środkom pozyskanym na NewConnect ma wzrosnąć kapitalizacja pojawiających się na nim spółek, co umożliwi przeniesienie akcji na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

Krynicki Recykling pozyskuje stłuczkę szklaną z obszaru całej Polski. Jego głównymi dostawcami są gminy i przedsiębiorstwa komunalne, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, punktu skupu surowców wtórnych, wysypiska śmieci. Po procesie segregacji i uzdatniania, stłuczka sprzedawana jest do hut szkła w Polsce i na Litwie. Dodatkowym źródłem przychodów jest dla spółki sprzedaż Dokumentów Potwierdzających Recykling, których nabywcami są przedsiębiorstwa rozliczające się w tym zakresie z urzędami marszałkowskimi.

Krynicki Recykling S.A. (www.krynicki.pl) istnieje od 1998 r. Zajmuje się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w całym kraju. Od 2003 r. działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tamtej pory buduje system logistyczny polegający na wyposażeniu miejsc zbiórki selektywnej w kontenery do szkła oraz ich odbiór własnym transportem. Do kontrahentów Spółki należą gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka obecnie posiada 3 nowoczesne sortownie do uzdatniania stłuczki szklanej oraz 840 dostawców. Krynicki Recykling sp. z o.o. otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie skupu i transportu oraz uzdatniania i sprzedaż stłuczki szklanej. Przychody Krynicki Recykling sp. z o.o. w 2006 r. osiągnęły 10,37 mln zł.

Źródło: www.krynicki.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • współpraca

    Czy firma państwa jest zainteresowana współpraca ?prosze o kontakt