Propagowanie społeczeństwa recyklingu, rozwijanie sektora recyklingu oraz tworzenie wartości dodanej z odzysku w sieciach dostaw. Te oraz wiele innych tematów zostanie poruszonych na pierwszej w Polsce konferencji, podejmującej zagadnienia nowych trendów w logistyce: logistyka odzysku i ekologistyka. W dniach 17-18 marca 2011 roku w Warszawie, odbędzie się konferencja logistyczna poruszająca problematykę odzyskiwania wartości z odpadów i zwrotów, występujących w ramach sieci dostaw.

LOGISTYKA ODZYSKU – ŹRÓDŁEM TWOJEGO ZYSKU – Konferencja.


Konferencja ma na celu zwiększanie popularności tego zagadnienia wśród firm działających w Polsce. Według organizatorów stosowanie prezentowanych w trakcie konferencji rozwiązań może być źródłem dodatkowych środków finansowych pochodzących między innymi ze sprzedaży surowców wtórnych, dopłat ze strony organizacji odzysku za odzysk bądź recykling, czy redukcji niepożądanych stanów magazynowych. W ramach konferencji poruszana będzie tematyka ekologicznego projektowania opakowań. Promowane będą także opakowania wielokrotnego użytku wraz z narzędziami wspierającymi ich przepływy, np. systemy kodów kreskowych czy rozwiązania informatyczne w gospodarce odpadami.

W trakcie konferencji Logistyka Odzysku zaprezentowane będą dotychczasowe osiągnięcia firm-pionierów w tym obszarze. Większość z nich to duże międzynarodowe koncerny. Konferencja ma za zadanie zachęcić pozostałych graczy rynkowych do korzystania z najlepszych praktyk w tym zakresie. Idea konferencji służy realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.Organizatorem konferencji jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – jedna z największych organizacji odzysku na polskim rynku. Swoją działalność prowadzi od 2002 r. kiedy to uregulowania prawne nałożyły na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, obowiązek odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Działalność firmy opiera się przede wszystkim na przejmowaniu wspomnianego obowiązku oraz jego realizacji przy współpracy z recyklerami oraz posiadaczami odpadów. Jako jedyna Organizacja Odzysku w Polsce i Europie zarejestrowana jest w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Wśród dodatkowych usług oferowanych przez Eko Cykl Organizację Odzysku S.A. znajdują się: szkolenia z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, audyty środowiskowe: audyt produktowy i audyt ekologiczny, możliwość zlecenia przygotowania sprawozdań OPAK oraz edukacja ekologiczna. Regularnie od 2003 roku Organizacja Odzysku poddawana jest certyfikacji COBRO – Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozowjowego Opakowań – niezależnej instytucji przy Ministerstwie Gospodarki.

Weryfikacja spółki dokonywana jest w obecności obserwatora z Ministerstwa Środowiska. W wyniku kontroli Organizacja uzyskuje jedne z najwyższych not, co pozwala ją umieszczać na liście polecanych jako wiarygodnych do współpracy spółek.

Patronat nad konferencją „Logistyka Odzysku” objęli między innymi: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – patronat honorowy, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej - prof. dr hab. Adam Budnikowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Opakowań, Polska Izba Spedycji i Logistyki oraz patronaty medialne: magazyn Packaging Polska, wydawnictwa firmy Abrys Spółka z o.o.: Przegląd Komunalny, Recykling oraz Portal Centrum Informacji Komunalnej www.komunalny.pl, dwumiesięcznik Odpady i Środowisko, miesięcznik OPAKOWANIE, kwartalnik Zarządzanie Jakością, czasopismo Biznes i Ekologia, Magazyn Ekonomiczny Home&Market, oraz m.in portal opakowania.com.pl

Opieka merytoryczna: Prof. dr hab. Halina Brdulak, Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Więcej informacji na www.logistykaodzysku.com

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Jolanta Osiak 
Asystentka Prezesa Zarządu 
tel.: 0 519 184 340 
konferencja@ekocykl.org
Źródło: ''