Wejście Spółki MARKETEO.COM S.A. na prowadzony przez GPW rynek New Connect , finansujący rozwój młodych, prężnie działających przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, spowodowany jest przede wszystkim chęcią pozyskania większego kapitału umożliwiającego rozwinięcie rozpoczętych już w tej firmie projektów oraz wdrażanie kolejnych.

Grupa MARKETEO.COM jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową. Skupia międzynarodową platformę handlową Marketeo.com, która powstała w czerwcu 2006 roku oraz zintegrowane z nią portale branżowe o prawie 10-letniej tradycji.

Aktualnie do Spółki należy 21 serwisów branżowych takich jak: Tworzywa.com.pl, Drukarnie.com.pl, Opakowania.com.pl, Metale24.pl, Tkaniny.com.pl, Gieldaspozywcza.pl, Wentylacja.com.pl, Lody.com.pl, Budowa.com.pl, Systemyogrzewania.com.pl, Nawozy.com.pl, Targirolne.pl, Targitransportowe.pl, Zabawki.com.pl, Kleje.com.pl, Targisportowe.pl, Targimeblowe.pl, Koncentraty.pl, Srodowisko.iso.pl, Alarmy.iso.pl, Biznes.iso.pl.

Firma MARKETEO.COM SA, powstała w 1999 roku i od początku swojej działalności jest spółką zyskowną bez jakichkolwiek obciążeń finansowych. Wszystkie swoje inwestycje realizuje z własnych środków pozyskanych głównie ze sprzedaży reklamy internetowej. Warto nadmienić, że Spółka posiada własny wysoko wykwalifikowany dział marketingu, kreacji reklamy oraz IT z własnym zapleczem technologicznym w tym nowoczesną serwerownią.

Od początku swojej działalności stanowi pomost pomiędzy firmami, dostarczając im narzędzia internetowe, które realnie przekładają się na zwiększenie kontaktów biznesowych. Unikalne rozwiązanie technologiczne, lojalna międzynarodowa społeczność platformy handlowej Marketeo.com i zintegrowanych z nią portali branżowych oraz współpraca z największymi firmami w Polsce i z zagranicy, daje Spółce ogromną przewagę nad konkurencją.

Początek 2008 roku to dla Spółki wyjątkowo dobry okres widoczny w stale rosnących statystykach oglądalności Grupy Marketeo.com. Obecnie z międzynarodowej platformy handlowej Marketeo.com korzystają firmy z ponad 170 krajów w tym najczęściej z Polski, Chin, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Dzięki wejściu na rynek New Connect firma MARKETEO.COM S.A. zamierza pozyskać kapitał w wysokości kilku milionów złotych. Ma on pomóc w szybszej rozbudowie platformy handlowej Marketeo.com i zintegrowanych z nią portali w oparciu o nowe technologie, aby ostatecznie osiągnąć pozycję lidera wśród platform B2B w Europie.

Zarząd Spółki nie ukrywa, że pozyskanie kapitału z New Connect ma przyspieszyć w perspektywie debiut na GPW.

Na początku kwietnia bieżącego roku nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B. Spółka zamierza wprowadzić do obrotu 7 150 000 akcji serii A i B. W emisji prywatnej spółka pozyskała 2mln zł sprzedając w emisji prywatnej 1 000 000 akcji w cenie 2zł za sztukę.

W ubiegłym roku przychody spółki wyniosły 4,22 mln zł, zysk netto natomiast wyniósł 128 tys zł Spółka zakłada zwiększenie zysku dziesięciokrotnie w stosunku do roku 2008 na wskutek wdrożenia nowych narzędzi w platformie handlowej Marketeo.com. Inwestycja ta będzie finansowana dzięki środkom pozyskanym z debiutu na New Connect, który planowany jest na 3 lipca 2008 roku.

Źródło: MARKETEO.COM S.A.Źródło: ''