Nietoksyczne i rozkładające się w środowisku materiały polimerowe, które po biodegradacji służą jako kompost, wynaleźli naukowcy z Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

Materiały te oparte są o tzw. poliestry alifatyczne. Autorami patentu są dwaj zabrzańscy naukowcy: prof. Zbigniew Jedliński i doc. Marek Kowalczuk.
"Materiały, nad którymi pracujemy, są całkowicie biodegradowalne - rozkładają się do dwutlenku węgla i wody. Nie chodzi jednak o to, żeby wyrzucać opakowania - perspektywiczne wykorzystanie tych opakowań to biodegradacja do materiałów kompostowych, wykorzystanych później w rolnictwie i ogrodnictwie" - powiedział doc. Kowalczuk.
Biodegradacja w kompoście biopoliestrów, stworzonych przez naukowców zabrzańskich, trwa do 1 miesiąca. Natomiast tradycyjne opakowania z polietylenu, choć nietoksyczne, mogą zanieczyszczać środowisko nawet kilkadziesiąt lat.
Kolejna zaletą zabrzańskich biopoliestrów, produkowanych w postaci folii, jest to, że powstają w sposób tradycyjny - za pomocą rozdmuchu. Wydajność stanowiska badawczego do produkcji folii w Centrum Chemii Polimerów jest na razie niewielka - 3 kg/godz. Obecnie trwają prace nad rozbudową tego stanowiska w ramach programu TECHNO, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Wyprodukowana folia jest na razie używana do celów badawczych, ale ma w przyszłości służyć do opakowywania żywności.
Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu ma wieloletnie doświadczenie w badaniach nad syntezą polimerów biodegradowalnych, udokumentowane wieloma patentami i publikacjami oraz współpracą z międzynarodowymi ośrodkami.
Zabrzański wynalazek otrzymał status projektu Inicjatywy Badawczej "Eureka". Opracowana w Zabrzu technologia to tylko jedna z metod pozyskania nie zatruwających środowiska opakowań. Naukowcy brytyjscy opracowali np. tworzywo całkowicie rozpuszczalne w wodzie na bazie alkoholu poliwinylowego.
Mimo to biodegradowalne tworzywa prawdopodobnie nigdy nie zastąpią tradycyjnych. Ich cena zależy od wielkości produkcji i uwarunkowań prawnych w danym kraju, a szacuje się, że obecnie są droższe od stosowanych polietylenowych o 40-50 %.
Opakowania to nie jedyny sposób wykorzystania opracowanych w Zabrzu polimerów. Trwają już prace nad ich wykorzystaniem do opakowywania antybiotyków, leków antynowotworowych, przeciwgrzybiczych i przeciwalergicznych oraz nawozów.

Komentarze

  • dostępność opakowań biodegradowalnych w Polsce

    Biodegradowalne opakowania i naczynia są już dostępne w Polsce. Szeroki asortyment oferuje firma Bio-Pak.