Zwycięzcy debaty Parlamentu Młodzieży 2009 w Krakowie pojadą na europejskie młodzieżowe obrady do Rzymu.

W miniony poniedziałek ,15 czerwca, odbyła się w Krakowie debata Parlamentu Młodzieży 2009 na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii. To edukacyjne przedsięwzięcie, organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska, ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na występujące współcześnie wyzwania towarzyszące rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu. Podczas debaty spośród blisko 100 uczestników jury wyłoniło10 najlepszych mówców, którzy w nagrodę pojadą w listopadzie br. na europejskie obrady Parlamentu Młodzieży do Rzymu, aby podjąć dyskusję na ten sam temat z uczniami z innych krajów europejskich. Debata Parlament Młodzieży 2009 wspierana była przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy Patronat nad debatą objął także Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.

Trwająca prawie trzy godziny debata koncentrowała się na takich zagadnieniach jak oszczędność energii, ochrona klimatu i środowiska. Młodzi ludzie z kilkunastu ponadgimnazjalnych szkół województwa małopolskiego – z Krakowa, Tarnowa, Olkusza, Miechowa i Niepołomic - z entuzjazmem prezentowali swoje opinie i przekonania dotyczące tworzyw sztucznych. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tworzyw bronili swoich racji, ale jednocześnie z uwagą przysłuchiwali się kontrargumentom. Obie strony zgadzały się co do istotnej roli, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w opakowaniach, transporcie, medycynie i technologiach komunikowania się. Wszyscy wskazywali także na konieczność rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych.

„Jestem pod wrażeniem tego, w jak poważny sposób młodzi ludzie podchodzą do takich zagadnień jak racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, oszczędność energii czy ochrona klimatu i środowiska. Nie zapominają przy tym o nowoczesnych technologiach, bo przecież w XXI wieku trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie zaawansowanych technologicznie społeczeństw bez tworzyw sztucznych. Niewiele jest gałęzi gospodarki, w których materiały nie byłyby powszechnie wykorzystywane” - powiedział Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska. „Jednak powszechność użycia tego typu materiałów wymaga odpowiedzialności, wiedzy i właściwej edukacji. Ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w debacie już teraz są świadomi, że to oni będą musieli rozwiązać w nadchodzących dekadach problemy związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, zaspokojeniem wzrastającego zapotrzebowania na energię, ochroną klimatu i środowiska przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii.” – dodał Grzegorz Rytko.

Debata była bardzo emocjonująca, być może dodatkowo sprzyjała temu atmosfera miejsca, w której się odbywała - Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, mieszczącej się w zabytkowym Pałacu Wielopolskich. Ostatecznie w konkursie zwyciężyło 10 osób, jednak bohaterami spotkania byli wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w debacie.

Zwycięzcami zostali:
1. Roger Barlik - Liceum Ogólnokształcące w Niepołomicach
2. Bartosz Gauza - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
3. Dobrowolski Kamil - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
4. Marta Janeczek - III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
5. Joanna Kawa - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
6. Agnieszka Kosakowska - XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie
7. Agnieszka Paśko - III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
8. Piotr Pękalski - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
9. Katarzyna Wójcik - XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie
10. Mateusz Wybierek - Liceum Ogólnokształcące w Niepołomicach

Jury, złożone z przedstawicieli administracji, przemysłu, nauki, organizacji ekologicznej, grona pedagogicznego oraz mediów oceniało: wartość merytoryczną wypowiedzi, interesującą argumentację, niezależność opinii oraz umiejętność prezentacji.

W skład Jury debaty-konkursu „Parlament Młodzieży 2009” weszli:
• Edwin Bendyk – dziennikarz tygodnika „Polityka”
• Kazimierz Borkowski – Prezes Zarządu Arkema Sp. z o.o.
• Tomasz Chlebicki - Prezes Zarządu Dow Polska Sp. z o.o.
• Dominik Dobrowolski – Wiceprezes Fundacja Nasza Ziemia
• Krzysztof Kafel - Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Jarosław Kret – dziennikarz telewizyjny
• Prof. dr hab. Jan Pielichowski - Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Krakowska
• Dr inż. Grzegorz Rytko - Dyrektor Zarządzający, Fundacja PlasticsEurope Polska
• Karol Marek Sęp - Wiceprezes ds. Produkcji BasellOrlen Polyolefins Sp. z o.o.

Tegoroczna debata krajowa w Krakowie zrealizowana została w ramach drugiej już edycji międzynarodowego konkursu „Youth Parliament”, którego pilotażowa edycja odbyła się w Warszawie w 2007. Jej zwycięzcy wraz z reprezentantami podobnych debat, które odbyły się w 10-ciu innych krajach UE, uczestniczyli w roku ubiegłym w ogólnoeuropejskiej debacie finałowej w Brukseli, w gmachu Parlamentu Europejskiego i pod patronatem jej przewodniczącego - Hansa-Gerta Pötteringa. W roku bieżącym jako lokalizację europejskiego finału konkursu wybrano Rzym, ze względu na jego historyczną rolę w procesie tworzenia Unii Europejskiej. Tam właśnie w 1957 r. podpisano Traktaty Rzymskie, w tym jeden ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), będącą podwaliną obecnej UE.PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org
Źródło: ''