Moja idea dla Ziemi - Ogólnopolski Konkurs Grantowy dla szkół

Zapraszamy do wnioskowania o dotacje dla szkolnych edukacyjnych programów dotyczących gospodarki odpadami! Inicjatorem i koordynatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Fundatorami grantów są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PTK Centertel, operator sieci Orange. Pula nagród dla szkół - 50.000 zł. Opis i zasady konkursu, harmonogram i formularze wniosków – www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

Źródło: ''