Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), oferuje na polskim rynku szeroki zakres standardowych i innowacyjnych gatunków polipropylenu Moplen do zastosowań wtryskowych. Są one wytwarzane w BOP w Płocku lub w innych fabrykach w Europie Zachodniej, należących do grupy LyondellBasell Industries (LBI).

Moplen EP300K i Moplen EP300M  w ofercie  Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
Gatunki do wtrysku spełniające wymagania ETAG nr 014 i ETAG nr 020
Obecny zakres tworzyw produkowanych w wytwórni w Płocku obejmuje ponad 20 różnych typów
homopolimerów i kopolimerów blokowych Moplen, stosowanych we wszystkich aplikacjach i technikach
przetwórstwa. Największe zróżnicowanie wśród produkowanych gatunków polipropylenu (PP) dotyczy
zastosowań wtryskowych – zarówno w przypadku homopolimerów, jak i kopolimerów blokowych PP.

W zastosowaniach wtryskowych wytwarzane przez BOP homopolimery Moplen odznaczają się
stosunkowo dobrym zrównoważeniem właściwości optycznych i wysokiej sztywności. Gatunki te znajdują
zastosowanie w produkcji szerokiej gamy artykułów konsumenckich, m.in. artykułów użytkowych i
elementów sprzętu gospodarstwa domowego, akcesoriów meblarskich, zabawek i detali technicznych.

Gatunki o wskaźniku szybkości płynięcia powyżej 25 g/10 min są rekomendowane do wytwarzania detali
o bardziej złożonych przekrojach, dłuższej drodze płynięcia oraz opakowań cienkościennych, które już od
wielu lat są powszechnie stosowane w przemyśle mleczarskim i spożywczym.

W porównaniu do homopolimerów PP, BOP wytwarza znacznie szerszy zakres kopolimerów blokowych
(tzw. udarowych lub heterofazowych), które dzięki doskonałemu połączeniu udarności i sztywności w
szerokim zakresie temperatur, gwarantują przetwórcy oraz odbiorcy końcowemu znacznie większe
możliwości aplikacyjne. W tym przypadku, dostępne gatunki do zastosowań wtryskowych wytwarzane są
w szerszym zakresie wskaźnika szybkości płynięcia, tzn. od 4 do 70 g/10 min oraz przy zróżnicowanych
właściwościach w zakresie udarności i sztywności.
Gatunki o wysokim MFR, w połączeniu z pakietem kontrolowanej reologii stanowią interesujące i korzystne rozwiązanie dla przetwórców w zakresie podwyższenia produktywności poprzez lepsze wypełnienie gniazda formy, skrócenie czasu cyklu i zmniejszenie tendencji do paczenia.

Doskonałe połączenie właściwości mechanicznych, zwłaszcza dobrej udarności w niskiej temperaturze i
sztywności sprawia, że kopolimery blokowe są z powodzeniem używane nie tylko w tych zastosowaniach
konsumenckich tj. artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, skrzynki transportowe, wiadra,
cienkościenne pojemniki do przechowywania żywności (z możliwością zamrażania), ale również w tych
segmentach przemysłu, które do tej pory wykorzystywały tradycyjne rozwiązania, tj. motoryzacja,
budownictwo.

Dość interesującym rozwiązaniem w budownictwie, które wykorzystuje gatunki PP o stosunkowo dobrych
właściwościach mechanicznych w szerokim zakresie temperatur, są tuleje tworzywowe w systemach
mocowań, które muszą spełniać określone wymagania, będące podstawą oceny ich przydatności do
zamierzonego stosowania.

Dwa gatunki z oferty BOPS – Moplen EP300K i Moplen EP300M zostały przebadane przez Instytut
Techniki Budowlanej na zgodność z wymaganiami Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych
ETAG (European Technical Approval Guidlines) dotyczących wyrobów budowlanych.
W oparciu o uzyskane wyniki w zakresie oceny technicznej właściwości wytrzymałościowych, również
pod wpływem środowiska o wysokiej zasadowości, Instytut Techniki Budowlanej potwierdził, że badane
tworzywa Moplen EP300K i Moplen EP300M spełniają wymagania w zakresie zgodności z Wytycznymi
do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 014 oraz ETAG nr 020.
Wybrane właściwości gatunków Moplen EP300K i Moplen EP300MW załączeniu zdjęcie aplikacji dzięki uprzejmości KOELNER S.A.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp.z o.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell EuropeHoldings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.
Źródło: ''