Mondi Packaging Papers (MPP) Świecie zainwestuje w 2007 roku 112 mln zł, poinformował w piątek prezes spółki Maciej Kunda. Według niego, mimo miesięcznego przestoju modernizacyjnego utrzyma się wolumen produkcji.

Spółka zamierza wydać 112 mln zł w 2007 roku na modernizację dwóch maszyn. Przestój jednej z maszyn papierniczych MPP w maju 2007 roku nie powinien spowodować obniżenia wolumenu produkcji w 2007 roku, który w ubiegłym roku był rekordowy - wyniósł 824 tys. ton, o 27 tys. ton więcej niż przed rokiem.

W 2007 roku powinny się też utrzymać przychody ze sprzedaży ze względu na wysokie ceny. "Mamy nadal dobre ceny, choć można się spodziewać, że z powodu wahań cyklicznych kiedyś nastąpi ich spadek" - powiedział jednak. W piątek prezes poinformował, że w drugim półroczu 2007 roku zapadnie decyzja głównego akcjonariusza spółki - Grupy Mondi - o lokalizacji, w Polsce lub Czechach, nowej inwestycji o zdolności produkcyjnej 470 tys. ton rocznie.

"Mam nadzieję, że uda się spowodować, aby została wybrana Polska" - powiedział, dodając, że będzie to zależało od poziomu pomocy publicznej władz państwowych. Jeśli inwestycja, o wartości ok. 320 mln euro doszłaby do skutku zwiększyłaby o 60% wielkość produkcji Świecia.

"Jeśli zapadnie decyzja o wyborze Polski, będzie to miało wpływ na wielkość dywidendy" - podkreślił. Obecnie spółka stosuje w tym zakresie stabilną politykę wypłacając co roku większość zysku akcjonariuszom. W piątek ZWZ zdecydowało, że na wypłatę dywidendy przeznaczy 270 mln zł, z czego 269,5 mln zł pochodziło z zysku netto za 2006, natomiast 0,5 mln zł - z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. W 2006 roku MPP Świecie miał 269,51 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 134,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Swój sukces firma przypisuje zdolności zaspakajania potrzeb klientów utrzymujących niezmienny popyt na jej wyroby. W 2006 roku przychód firmy wyniósł ponad 1.441,7 mln PLN. Dzisiaj, z eksportem przekraczającym 77% całkowitej sprzedaży w ujęciu ilościowym, MPP Świecie jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie. W 2006 roku Spółka wyprodukowała 824.000 ton papieru dla przemysłu wytwarzającego tekturę falistą i worki papierowe.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest obecnie częścią Grupy Mondi Packaging, która powstała z połączenia Grupy Frantschach oraz Mondi Packaging Europe. Grupa Mondi Packaging składa się z pięciu dywizji: Paper Corrugated, Bags, Flexibles i Coating. Wszystkie występują dziś pod jednym wspólnym logo Mondi Packaging.

Źródło: , Mondi - www.mondipackaging.pl
Źródło: ''