Spółka RECAL otworzyła pod koniec sierpnia 2003 roku nowe Centrum Recyklingu Aluminiowych Puszek w Stargardzie Szczecińskim. Centrum swoim zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie oraz częściowo województwa sąsiednie.

W pierwszym okresie działania Centrum będzie skupowało złom puszek aluminiowych, planowany jest również odzysk innych opakowań aluminiowych (dezodoranty, tubki, tacki). Dzięki działalności Centrum na terenie Polski Północno Zachodniej w najbliższym czasie zostanie znacznie zmniejszony problem aluminiowych opakowań. Zużyte opakowania aluminiowe będą odkupywane po najwyższych cenach rynkowych od detalicznych punktów skupu jak i od przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:

CENTRUM RECYKLINGU ALUMINIOWYCH PUSZEK RECAL SA
STARGARD SZCZECIŃSKI
ul. Podlaśna 14
tel: 091/578 24 61
Źródło: ''