Vincent Gros zastąpił Klausa Welscha na stanowisku Group Vice President Regional Business Unit Europe. Ludwigshafen (Niemcy), 17 grudnia 2009 r. Po czterech latach pracy jako Group Vice President BASF Crop Protection Regional Business Unit Europe Klaus Welsch przejął kierownictwo zaawansowanego projektu w ramach przedsiębiorstwa BASF.

Nowe kierownictwo w BASF Crop Protection Europa.
Nowe kierownictwo w BASF Crop Protection EuropaJego następcą od dnia 1 stycznia 2010 roku został Vincent Gros, dotychczasowy Managing Director, Business Management Crop Protection France oraz kierownik BASF Agro SAS and BASF Agri SAS.

Klaus Welsch jako Group Vice President BASF Crop Protection Regional Business Unit Europe rozwijał współpracę z klientami oraz członkami rolniczego łańcucha wartości w Europie, odnosząc znaczne sukcesy. Przez swoją kadencję zapewnił firmie dobrą pozycję wyjściową dla zaspakajania przyszłych potrzeb klientów w wielu krajach Europy.

Vincent Gros jest inżynierem rolnictwa po uniwersytecie ENSA w Montpellier. W 1992 roku rozpoczął pracę w dziale Agro w BASF France. Od tego czasu piastował wiele kierowniczych funkcji w BASF Horticulture and Jardin SA. W 2001 roku przejął kierownictwo Value Chain Management Agro France, zanim w 2005 roku objął sprawowaną ostatnio funkcję. Dzięki doświadczeniu w przemyśle i wiedzy rolniczej na poziomie eksperckim jest on dobrze przygotowany do dalszego poszerzania obecności BASF Crop Protection w Europie.


O dziale Crop Protection

Dział Crop Protection firmy BASF z obrotem w wysokości 3,4 miliarda euro w 2008 roku utrzymuje czołową pozycję w branży. Jako niezawodny partner dla rolnictwa dział ten oferuje takie sprawdzone i innowacyjne produkty jak środki grzybobójcze, insektycydy i herbicydy. Produkty i usługi tego działu pomagają rolnikom uzyskiwać wyższe plony i lepszą jakość produktów rolnych. Inne obszary zastosowań to rośliny ozdobne i trawniki, zwalczanie szkodników w budynkach publicznych i prywatnych oraz leśnictwo. Firma BASF ukierunkowana jest na szybkie zastosowanie wiedzy naukowej w celu osiągnięcia sukcesów na rynku. Długofalowym celem tego działu przedsiębiorstwa jest osiągnięcie wiodącej w świecie roli we wprowadzaniu innowacji optymalizujących produkcję rolniczą, powodujących poprawę wyżywienia, a w konsekwencji – jakości życia rosnącej liczby ludności na świecie. Dalsze informacje na temat działu BASF Crop Protection znajdą Państwo na stronie internetowej: www.agro.basf.com.

O firmie BASF

BASF (The Chemical Company) jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Paleta produktów obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne i środki uszlachetniające oraz środki ochrony roślin, chemię specjalistyczną, a także ropę i gaz. Jako niezawodny partner w biznesie BASF pomaga swoim klientom, działającym w niemal wszystkich branżach, w osiąganiu sukcesu. Najwyższej jakości produkty oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne BASF przyczyniają się do rozwiązania globalnych wyzwań, takich jak ochrona klimatu, energooszczędność, wyżywienie i mobilność. W roku 2008 firma BASF osiągnęła obroty w wysokości ponad 62 miliardów euro, pod koniec roku zatrudniała ok. 97 tys. pracowników. BASF jest notowany na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).
www.basf.com.


Źródło: ''