Dokąd trafiają nasze odpady i jaka jest ich ilość? Rzeczywistość pokazuje, że deklaracje dotyczące ich zbiórki i recyklingu często różnią się od praktyki. W zrównoważonej gospodarce odpadami liczy się zarówno segregacja u źródła, jak i recykling i odzysk. To wszystko będzie można łatwo i szybko sprawdzić dzięki zmianom, jakie planowane są od stycznia przyszłego roku.

Nowe technologie gwarancją lepszej kontroli odpadów

Prowadzenie ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku odbywać się ma drogą elektroniczną, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Czy się uda w tym terminie? To duże wyzwanie, ale konieczne do realizacji. 

- System ma zbierać dane w czasie rzeczywistym, które pozwolą na bieżącą kontrolę gospodarki odpadami. Liczymy, że to ostatecznie zlikwiduje szarą strefę w tym tak ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska sektorze. Rzetelne dane w tym zakresie są również podstawą podejmowania konkretnych działań zarówno w perspektywie krótko, jak i długo okresowej – zapowiada wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W bazie gromadzone są informacje między innymi o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się też tam mają również dane o osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Firmy, które nie wpisały się do rejestru, a miały taki obowiązek, nie będą mogły legalnie prowadzić działalności.

- „Ewidencja odpadowa” jest istotnym elementem działalności inwentaryzacyjnej, sprawozdawczej i kontrolnej zrównoważonej gospodarki odpadami. Wspieramy tę inicjatywę resortu, Fundusz finansuje realizowany przez Ministerstwo Środowiska projekt „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, który jest realizowany zgodnie z zapisami ustawy o odpadach – mówi Dominik Bąk, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- W pełni funkcjonująca BDO jest narzędziem długo wyczekiwanym przez całą branżę odpadową. Jej uruchomienie powinno doprowadzić do uszczelnienia systemu i dostarczyć wiarygodnych danych dotyczących ilości odpadów i sposobów postępowania z nimi – podkreśla Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Wprowadzenie nowych zasad w ewidencji to ogromne wyzwanie dla wszystkich posiadaczy odpadów – przedsiębiorców, właścicieli instalacji i firm przewozowych, które jednak przyniesie duże ułatwienia dla przedsiębiorców.

- Dzisiaj branża recyklingu opierać się musi na swoich kontaktach i praktycznie często trzeba szukać odpadów. Jeżeli będzie dostęp w sposób statystyczny do danych zawartych w bazie umożliwi to prawidłowe lokalizowanie instalacji przetwórczych blisko miejsc ich powstawania. Kluczem do sukcesu jest, aby BDO nie było wyłącznie narzędziem kontrolnym, ale w szczególności uwzględniającym oczekiwania użytkowników – zaznacza Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Tematyka odpadów, ich zagospodarowania, systemów recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji odpadowych będzie miała ważne miejsce jesienią podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System, organizowanych nieprzerwanie od 30 lat przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Będzie tu również możliwość wymiany doświadczeń z pierwszego okresu wdrażania zmienionej w ubiegłym roku ustawy o odpadach oraz dyskusji i konsultacji o dalszych proponowanych zmianach.

 

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie