Od 1 stycznia 2016 r. stanowisko dyrektora wykonawczego firmy Owens-Illinois obejmie Andres Lopez. Jego nominacja została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów O-I podczas październikowego zebrania. Obecny dyrektor - Al Stroucken - zachowa pozycję Prezesa Zarządu do spotkania akcjonariuszy w maju 2016 r.

Nowy dyrektor wykonawczy Owens-Illinois

Andres Lopez na nowym stanowisku dyrektora wykonawczego będzie odpowiedzialny za działalność biznesową firmy we wszystkich regionach geograficznych, w których jest obecna. Dotychczas przyszły dyrektor dał się już poznać jako wytrawły negocjator. Do jego zasług można dołączyć objęcie czołowego stanowiska podczas przejęcia przez Owens-Illinois meksykańskich, boliwijskich i amerykańskich oddziałów żywności i napojów firmy Vitro, za kwotę 2,15 mld dolarów. Andres Lopez współpracuje z firmą O-I od 1986 roku. Początek jego kariery miał miejce w Kolumbii, gdzie w kolejnych latach zajmował szereg stanowisk kierowniczych. Wśród najważniejszych można wymienić etat dyrektora generalnego oddziału w Peru, wiceprezesa ds. produkcji w O-I North America, a także globalnego wiceprezesa działów produkcji i inżynierii.

W latach 2009-2014 Andres Lopez pełnił funkcję prezesa O-I w Ameryce Południowej. Pod jego skrzydłami firma zanotowała wzrost dochodów operacyjnych oraz przepływów pieniężnych. Stało się to dzięki poprawie wyników operacyjnych, optymalizacji wykorzystania posiadanych środków, a także redukcji wydatków. Powodzeniem zakończyło się również kilka przejęć miejscowych firm. W 2014 r. nowy dyrektor został mianowany prezesem O-I Americas, co rozszerzyło jego odpowiedzialność również o północnoamerykańską działalność Owens-Illinois. W lutym br. Andres Lopez doczekał się stanowsika dyrektora ds. operacyjnych. Al Stroucken przez ostatnie lata skutecznie przekazywał odpowiedzialność za firmę nowemu dyrektorowi, co zapewni płynną zmianę stanowiska.

Źródło: Owens-Illinois