Firma O-I, największy globalny producent opakowań szklanych, poinformowała o planach zainwestowania ponad 11,5 mln euro w Hutę Szkła w Jarosławiu. Zwiększenie mocy produkcyjnych przyczyni się do umocnienia, zgodnie z aktualnymi trendami na rynku, obecności firmy w segmencie szklanych opakowań piwa.

O-I inwestuje w Hucie Szkła w Jarosławiu

Nowa linia zwiększy elastyczność oraz moce produkcyjne. Ponadto, zainstalowane zostaną nowe urządzenia oraz wprowadzone będą znaczące ulepszenia przy już istniejących liniach sortujących.

Obecne zobowiązanie inwestycyjne odzwierciedla zaangażowanie O-I w stały wzrost i wzmacnianie pozycji rynkowej. Wykorzystując dodatkową linię, Huta Szkła w Jarosławiu będzie mogła zwiększyć roczny poziom produkcji dodatkowo o ok. 100 mln opakowań w dwóch kolorach. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień br.

- Tak znacząca inwestycja to wynik pracy całego zespołu w zakresie poprawy mocy produkcyjnych, elastyczności i obsługi klientów. Docelowo umożliwi nam to jeszcze lepszą obsługę klientów i zaoferowanie im bardziej zróżnicowanego portfolio produktów – mówi Michael Prechtl, Prezes Grupy Krajów Północno/Środkowej Europy.

Zwiększenie mocy produkcyjnych w Hucie Szkła w Jarosławiu pozwoli na utworzenie ok. 20 nowych miejsc pracy. To umocni pozycję zakładu jako głównego producenta opakowań szklanych i atrakcyjnego miejsca pracy.

- Nieustannie dążymy do tego, aby być modelową firmą w sferze zatrudnienia. Widzimy O-I jako miejsce, w którym pracownicy mogą liczyć na stabilne warunki pracy sprzyjające ciągłemu rozwojowi zawodowemu – podkreśla Magdalena Jankowska, Dyrektor HR na Północną i Środkową Europę. - Nowi pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni w tym roku przejdą kompleksowe szkolenie, aby już od samego początku jakość ich pracy była zgodna ze standardami O-I – dodaje.

Po zakończeniu inwestycji, łączna wartość nakładów O-I w huty szkła w Polsce przekroczy 80 mln euro. Ciągłe inwestycje pozwalają na podnoszenie jakości i poziomu elastyczności produkcji oraz są odpowiedzią na zapotrzebowanie na najwyższe standardy i rosnące wymagania klientów. Zarówno remont dwóch wanien w poznańskiej hucie O-I, jak i nowa linia w hucie w Jarosławiu, to kolejne etapy modernizacji, dzięki której O-I Polska może być liderem nowoczesnych technologii w branży. 

Wizja O-I polega na tworzeniu lepszej przyszłości poprzez dostarczanie światowym liderom w produkcji żywności oraz napojów, konkurencyjnych opakowań, produkowanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma służy klientom ekspercką wiedzą, wspiera marki poprzez budowanie ich wizerunku za pomocą innowacyjnego wzornictwa, dowodząc tym samym zorientowanie na innowacje i transformację wspierającą rozwój biznesu i osiąganie zrównoważonych celów. 

Produkcja szkła w O-I ma długą historię i obiecującą przyszłość. Szkło powstaje z naturalnych składników, można je poddawać wielokrotnemu, całkowitemu recyklingowi, co przyczynia się do budowania bardziej zrównoważonej, czystej i zdrowej przyszłości naszej planety.

O-I inwestuje w Hucie Szkła w Jarosławiu

 

Dowiedz się więcej o firmie O-I

 

Źródło: O-I